Får du bonus, eller skal du betale for at tage lærlinge

Fra 1. januar 2018 skal virksomheder med faglærte medarbejdere bidrage til at uddanne lærlinge, ellers kommer de til at betale mere til AUB.   Læs, hvad det betyder for din virksomhed.

Fakta om Praktikplads-AUB

Fra 1. januar 2017 blev det billigere at have lærlinge. Lønrefusionen til elever på skoleophold blev sat op med 7,4 procent. Nu bliver det dyrere ikke at uddanne lærlinge nok.

Hvor mange lærlinge skal vi have?
Virksomheder i bygge- og anlægsbranchen kan regne med at skulle have omkring 3,0 procent lærlinge målt i forhold til antallet af faglærte (personer med en erhvervsuddannelse som højst fuldførte uddannelse). 


Mål for antal lærlinge
Alle virksomheder får derfor et mål for, hvor mange lærlinge, de bør uddanne. I april modtager I en forskudsopgørelse med jeres mål for, hvor mange lærlinge/elever, I skal have ansat. Her kan I se, om I er over eller under jeres mål. Er I under målet, skal I betale ekstra. I kan dog nå at ansætte en eller flere lærlinge, så I undgår merbetaling. I juni året efter får I jeres årsopgørelse, hvor I kan se, om I har opfyldt jeres mål, eller om I skal betale ekstra.


Bidragsnedsættelse for faglærte
I vil blive opkrævet almindeligt AUB-bidrag for alle medarbejdere, som I plejer.

Men som en del af det nye praktikplads-AUB får I en nedsættelse for hver faglært medarbejder, I har ansat. Det kommer til at fremgå af årsopgørelsen for praktikplads-AUB.

 

Beregn, hvad praktikplads-AUB betyder for dig

Prøv vores beregner. Og se eksempler på beregninger for fem store og små virksomheder, som uddanner forskelligt antal lærlinge.

Virksomheder med faglærte medarbejdere skal fremover uddanne lærlinge, hvis de vil undgå at betale mere til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Hvor mange lærlinge skal virksomhederne uddanne?
Virksomheder i bygge- og anlægsbranchen skal have omkring 3,0 procent lærlinge i forhold til antallet af faglærte. Det præcise mål, får virksomhederne med forskudsopgørelsen i april.

Download beregner

Eksempler på beregninger
Vi har lavet beregninger med fem forskellige størrelser virksomheder, som uddanner forskellige antal lærlinge:

 • Den store virksomhed: Entreprenør Hansen & Jensen A/S (har 61 lærlinge og ønsker to lærlinge mere)

  Hansen & Jensen har i 1.270 medarbejdere ansat: 

  • 502 er ufaglærte
  • 287 er faglærte, heraf arbejder de 150 som ufaglærte medarbejdere
  • 420 har en videregående uddannelse
  • 61 er lærlinge.

  Det er de faglærte medarbejdere og lærlinge, der er interessante, når praktikplads-AUB skal udregnes.

  Faglærte og elevpoint
  Hansen & Jensen A/S har mange typer faglærte ansat, fx:

  • tømrere
  • murere
  • malere
  • mekanikere
  • smede
  • elektrikere
  • blikkenslagere
  • bagere
  • slagtere.

  Nogle arbejder med deres fag, mens andre varetager ufaglært arbejde. AUB regner ud, at virksomhedens målratio for 2018 er 10,09 elevpoint.

  Lærlinge og elevpoint
  Hansen & Jensen A/S har mange lærlinge ansat. De uddanner både:

  • tømrere
  • murere
  • mekanikere
  • smede
  • malere
  • blikkenslagerlærlinge.

  AUB regner ud, at deres aktuelle antal elevpoint er 62,51.

  Betaling
  Hansen & Jensen A/S lever op til målratio for virksomheder af deres type, og de skal ikke betale mere til AUB.

  To lærlinge mere
  Hansen & Jensen A/S beslutter at tage to lærlinge mere pr. 1. juli 2018. Det vil sige at de når op på 64 helårselever i 2018. I perioden 2015-17 har de i gennemsnit haft 62,5 helårselever i lære pr. år. Nu uddanner de 1,5 helårselev mere, og de kan derfor få praktikbonus.

  Bonus
  Praktikbonussen udgår 25.000 kr. x 1,5 = 37.500 kr. Bonussen udbetales automatisk fra AUB i forbindelse med årsopgørelsen på praktikplads-AUB 2018, som Hansen & Jensen modtager i juni 2019. 

  Bidragsnedsættelse
  I forbindelse med indførelsen af praktikplads-AUB bliver betalingen til AUB for faglærte sat ned med 295 kr. Derfor får Hansen & Jensen A/S en bidragsnedsættelse for faglærte på i alt 287 x 295 kr. = 84.665 kr.

  Årsopgørelse
  Når Hansen & Jensen i juni 2019 får deres årsopgørelse fra AUB, får de altså tilbagebetalt i alt 122.165 kr. fra AUB. Det skyldes, at de uddanner det, de skal, og endda har taget flere lærlinge. Virksomheder, der ikke uddanner tilstrækkelig mange lærlinge, finansierer nu de udgifter, der er til skolepraktikeleverne.

  Om beregninger
  Beregningerne er forsimplede i forhold til AUB’s beregninger, men de giver en tydelig indikation af, i hvilket leje virksomhederne kan forvente at skulle betale eller modtage penge fra AUB, som følge af praktikplads-AUB.

  Download beregner

 • Den store virksomhed: Krone Stilladser A/S (Har ingen lærlinge og uddanner ikke flere)

  Krone Stilladser A/S har i alt 152 medarbejdere ansat.

  • 109 er ufaglærte
  • 42 er faglærte men arbejder som ufaglærte
  • 1 kontorfunktionær
  • 0 lærlinge.

  Det er de faglærte medarbejderne og lærlingene, der er interessante, når praktikplads-AUB skal udregnes.

  Ufaglært arbejde
  Krone Stilladser A/S har mange typer faglærte ansat fx tømrere, murere, malere, mekanikere, smede, maskinarbejdere og gartner. Ingen af dem arbejder med deres fag. De varetager stilladsarbejde, som i Danmarks Statistik karakteriseres som ufaglært arbejde.

  Ingen lærlinge
  Cirka halvdelen af Krone Stilladsers medarbejdere har taget AMU-kontraktuddannelsen, og 10 er i gang med uddannelsen nu. Selvom der er tale om en uddannelse, der minder om en erhvervsuddannelse, så tæller stilladslærlingene ikke med i opgørelsen over lærlinge. Og de ufaglærte med stilladsmontøruddannelsen tæller samtidig ikke med som faglærte.

  Elevpoint
  AUB regner ud, at virksomhedens målratio for 2018 er 1,32 elevpoint.

  Betaling
  Da Krone Stilladser ikke har nogle lærlinge, skal de betale 1,32 x 27.000 kr. = 35.724 kr. til AUB. Det skyldes, at de bruger faglært arbejdskraft uden selv at uddanne den.

  Bidragsnedsættelse
  Som alle andre virksomheder får Krone Stilladser en bidragsnedsættelse for sine faglærte medarbejdere. Bidragsnedsættelse er 43 x 295 kr. = 12.685 kr.

  Årsopgørelse
  Det vil sige, at Krone Stilladser bliver opkrævet i alt 36.050 kr. – 12.685 kr. = 23.039 kr., når årsopgørelsen for praktikplads-AUB i 2018 kommer i juni 2019.

  Hvis der var ansat én elev
  Hvis Krone Stilladser A/S valgte at ansætte en kontorelev, så ville de i stedet for at skulle betale 23.365 kr. få 5.311 kr. tilbage fra AUB. Det skyldes, at de så kun ville mangle at uddanne 0,27 elevpoint.    

  Om beregninger
  Beregningerne er forsimplede i forhold til AUB’s beregninger, men de giver en tydelig indikation af, i hvilket leje virksomhederne kan forvente at skulle betale/modtage penge fra AUB, som følge af praktikplads-AUB.

  Download beregner

 • Den mellemstore virksomhed: Murermester Jørgensen A/S (Har otte lærlinge og uddanner ikke flere)

  Murermester Jørgensen A/S har 44 medarbejdere ansat.

  • 6 er ufaglærte
  • 28 er faglærte, heraf er 26 murersvende, en smed og en slagter. Smeden og slagteren arbejder som ufaglærte.
  • 2 med en videregående uddannelse
  • 8 lærlinge.

  Det er de faglærte medarbejderne og lærlingene, der er interessante, når praktikplads-AUB skal udregnes.

  Faglærte og elevpoint
  AUB regner ud, at virksomhedens målratio for 2018 er 0,84 elevpoint med den sammensætning af faglærte, som Murermester Jørgensen A/S har.

  Lærlinge og elevpoint
  Murermester Jørgensen A/S har otte murerlærlinge ansat. AUB regner ud at deres aktuelle antal elevpoint er 8,24.

  Betaling
  Murermester Jørgensen A/S lever op til målratio for virksomheder af deres type, og de skal ikke betale mere til AUB.

  Ikke flere lærlinge
  Murermester Jørgensen A/S har altid taget mange lærlinge og vurderer ikke, at de kan tage flere.

  Bonus
  De kommer derfor ikke i betragtning til praktikpladsbonus, da mureruddannelsen i 2018 ikke er på listen over fordelsuddannelser.

  Bidragsnedsættelse
  I forbindelse med indførelsen af praktikplads-AUB, bliver betalingen til AUB for faglærte sat ned med 295 kr. Derfor får Hansen & Jensen A/S en bidragsnedsættelse for faglærte på i alt 28 x 295 kr. = 8.260 kr.

  Årsopgørelse
  Når Hansen & Jensen i juni 2019 får deres årsopgørelse fra AUB, får de tilbagebetalt i alt 8.260 kr. fra AUB.

  Om beregninger
  Beregningerne er forsimplede i forhold til AUB’s beregninger, men de giver en tydelig indikation af, i hvilket leje virksomhederne kan forvente at skulle betale/modtage penge fra AUB, som følge af praktikplads-AUB.

  Download beregner

 • Den lille virksomhed: Tømrermester Holm Aps (Har ingen lærlinge og vil uddanne én lærling)

  Tømrermester Holm Aps har fem tømrersvende ansat og ingen lærlinge.

  Elevpoint
  AUB regner ud, at virksomhedens målratio for 2018 er 0,16 elevpoint.

  Betaling
  Tømrermester Holm skal derfor betale 0,16 x 27.000 kr. = 4.317 til AUB, hvis han ikke vælger at ansætte en lærling.

  Elevpoint
  Vælger Tømrermester Holm i løbet af 2018 at ansætte en lærling, fx ved at tegne en kortuddannelsesaftale på ni måneder med en af de tømrerlærlinge, der lige nu er i skolepraktik. Så slipper han for at betale merbidrag til AUB, for så kommer han nemlig på sin målratio for elevpoint.

  Bidragsnedsættelse
  Tømrermester Holm får som alle andre en bidragsnedsættelse for sine faglærte medarbejdere. Hans bidragsnedsættelse er 5 x 295 kr. =1.475 kr.

  Årsopgørelse
  Hvis han ikke vælger at ansætte en lærling, bliver hans samlede merbetaling til AUB 4.317 kr. – 1.475 kr. = 2.042 kr.

  Om beregninger
  Beregningerne er forsimplede i forhold til AUB’s beregninger, men de giver en tydelig indikation af, i hvilket leje virksomhederne kan forvente at skulle betale eller modtage penge fra AUB, som følge af praktikplads-AUB.

  Download beregner

 • Den lille virksomhed: Murer- og kloakmester Jensen ApS (Har én lærling og vil uddanne én lærling mere)

  Murer- og Kloakmester Jensen Aps otte har ansatte, heraf er tre murere, to anlægsstruktører, to ufaglærte og én murerlærling.

  Elevpoint
  AUB regner ud, at virksomhedens målratio for 2018 er 0,15 elevpoint.

  Betaling
  Murer- og Kloakmester Jensen Aps lever altså mere end op til sin målratio og skal ikke betale mere til AUB.

  Bidragsnedsættelse
  Murer- og Kloakmester Jensen Aps får som alle andre en bidragsnedsættelse for sine faglærte medarbejdere. Hans bidragsnedsættelse er 5 x 295 kr. =1.475 kr.

  Bonus
  Det går godt, så Jensen beslutter sig for at ansætte en anlægsstruktørlærling 1. april 2018. Da anlægsstruktøruddannelsen er en fordelsuddannelse, får Jensen en fordelsbonus på 5000 kr. x 9/12 = 3.750 kr. Lærlingen udløser kun bonus, fordi han har været ansat i virksomheden. Samtidig for Jensen praktikbonus, da han i 2018 har haft 0,75 helårselev mere ansat, end han har haft i gennemsnit de sidste tre år. Således får han også 0,75 x 25.000 kr. = 18.750 kr. i praktikbonus.

  Årsopgørelse
  Når Murer- og Kloakmester Jensen Aps får årsopgørelsen for praktikplads-AUB i 2018, får han i alt 1.475 kr. + 3.750 kr. + 18.750 kr. = 23.975 kr. tilbage.   

  Om beregninger
  Beregningerne er forsimplede i forhold til AUB’s beregninger, men de giver en tydelig indikation af, i hvilket leje virksomhederne kan forvente at skulle betale eller modtage penge fra AUB, som følge af praktikplads-AUB.

  Download beregner

Overblik over bonus og betaling i de fem beregninger

Virksomhed

Lærlinge


Uddanne flere

Bonus

Betaling


Bidrags-nedsættelse

Årsopgørelse

1. Stor 

61

2

37.500 kr.

0 kr.

114.165 kr.

Tilbagebetaling: 151.665 kr.

2. Stor 

0

0

0 kr.

36.050

12.685 kr.

Opkrævning: 23.365 kr.

3. Mellem 

8

0

0 kr.

0 kr.

8.260 kr.

Tilbagebetaling: 8.260 kr.

4. Lille

0

1

0 kr.

5.003 kr.

1.475 kr.

Opkrævning: 3.528 kr.

5. Lille

1

1

22.500 kr.

0 kr.

1.475 kr.

Tilbagebetaling:
23.975 kr.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til praktikplads-AUB, kan du kontakte: AUB, tlf. 70 11 30 70, Dansk Byggeri, tlf. 72 16 00 00.

Sådan beregnes elevpoint

Det præcise mål for hvor mange lærlinge, I skal have, opgøres individuelt for hver virksomhed og bliver målt i elevpoint.

AUB regner ud, hvor mange elevpoint jeres lærlinge udgør i alt. Har I for få elevpoint, skal I betale mere til AUB.

Lærlinge/elever vægter forskelligt afhængigt af deres uddannelse. Nogen uddannelser tæller mere end andre uddannelser.

Har I fx en tømrerlærling ansat i et helt år, tæller han  som 1,09 elevpoint. Det skyldes, at vi forventer mangel på tømrere om ti år. Har I haft en malerlærling ansat et helt år, tæller han som 0,91 elevpoint. Det skyldes, at vi ikke forventer mangel på malere om ti år. Derfor tæller en malerlærling færre point end en tømrerlærling.

AUB beregner, hvor mange elevpoint I skal have. Denne udregning foretages på baggrund af, hvor mange faglærte medarbejdere I har ansat. På samme måde som lærlingene vægtes de faglærte medarbejdere også efter deres fag.

Både lærlinge og faglærte tæller med i regnestykket med den tid, de har været ansat i virksomheden i løbet af året. Alt opgøres således i helårspersoner og ikke i antal medarbejdere.

Af forskudsopgørelsen og årsopgørelsen fremgår jeres nuværende antal elevpoint samt jeres måltal for elevpoint. Jeres elevpoint kan ændre sig i løbet af året, hvis antallet og sammensætningen af faglærte og lærlinge ændrer sig.

 

 Vægtning af uddannelser i 2018

 

Snedker

1,21

Teknisk designer

1,17

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

1,17

Elektriker

1,15

Tømrer

1,09

Gulvlægger

1,09

Tækkemand

1,09

Anlægsstruktør

1,09

Bygningsstruktør

1,09

Brolægger

1,09

Anlægsgartner

1,07

VVS – energi

1,06

Kontoruddannet

1,05

Tagdækker

1,04

Murer

1,03

Maskinsnedker

1,00

Overfladebehandler

0,97

Stukkatør

0,97

Stenhugger

0,97

Bygningsmaler

0,91

 

Fordelsbonus og praktikbonus

Fordelsbonussen er på op til 5.000 kr. pr. helårselev. Der er afsat en pulje på i alt 20 mio. kr. til bonussen, derfor kan præmien blive mindre end 5.000 kr., hvis der bliver indgået mange praktikaftaler på fordelsuddannelser.

Når I får jeres årsopgørelse i juni måned det følgende år, får I besked på om uddannelsen endte med at være en fordelsuddannelse, og hvad I eventuelt får i bonus.

Fordelsuddannelser må højst have 15 procent skolepraktik. Og senest tre måneder efter afsluttet grundforløb skal 90 procent af eleverne være i praktik i en virksomhed. Det er hårde krav, som kan blive vanskelige for flere af uddannelserne at leve op til.

Uddannelsesaftaler skal være indgået efter 1. januar 2017 for at indgå i beregningen af fordelsbonus. Disse uddannelser kan i 2017 og 2018 udløse fordelsbonus:

 • Anlægsstruktør
 • Bygningsstruktør
 • Brolægger
 • Tagdækker
 • Tømrer (ikke fordelsuddannelse i 2017)
 • Gulvlægger (ikke fordelsuddannelse i 2017)
 • Tækkemand (ikke fordelsuddannelse i 2017)
 • Maskinsnedker
 • Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen


Praktikbonus for at tage flere lærlinge
For virksomheder, der lever op til deres måltal for elevpoint, er der en bonus på 25.000 kr. pr. helårselev de uddanner mere, end de i gennemsnit har uddannet de sidste tre år. Vær opmærksom på, at I kun får bonus, hvis I betaler til AUB. 

Bonussen udløses til det antal helårselever, I har mere i 2018, end I i gennemsnit har haft i perioden 2015-2017.

Spørgsmål og svar om AUB

Her finder du svar på nogle af de typiske spørgsmål til praktikplads-AUB.

Gælder praktikplads-AUB for alle?
Praktikplads-AUB gælder for både offentlige og private virksomheder. Virksomheder med ingen eller kun en faglært ansat er dog fritaget.

Skal vi indberette noget til AUB?
Nej, AUB får alle de nødvendige data fra ATP og Danmarks Statistik. Forskudsopgørelse og årsopgørelse findes på www.virk.dk

Tæller alle lærlinge med?
Nej, lærlinge på delaftaler tæller ikke med i opgørelsen af virksomhedens elevpoint.

En delaftale er en aftale mellem lærling og virksomhed, der kun omfatter en praktikperiode. Lærlingen er indskrevet i skolepraktik, mens han har en delaftale og tæller derfor ikke med.

Alle andre lærlinge i uddannelsesaftaler inden for erhvervsuddannelserne tæller med. Det vil sige, at ordinære uddannelsesaftaler, korte uddannelsesaftaler, restlære-aftaler, ny mesterlæreaftaler og voksenlærlinge aftaler alle tæller med.

Lærlinge på kontraktuddannelser tæller ikke med, det skyldes, at de ikke er under erhvervsuddannelsesloven.

Hvad hvis vi har haft ekstra mange lærlinge et år?
Praktikplads-AUB følger kalenderåret, og I kan ikke spare op ved at have mange lærlinge det ene år og færre det næste år.

Hvad koster det at uddanne for lidt?
Her er et eksempel: Hvis I uddanner færre lærlinge, end jeres måltal for elevpoint kræver, så kommer I til at betale 27.000 kr. for hvert elevpoint, I mangler.

Mangler I fx 0,5 elevpoint, så skal I betale:
0,5 x 27.000 kr. = 13.500 kr. ekstra til AUB.

Hvad hvis vi ikke kan skaffe lærlinge?
Hvis I ikke kan få besat en praktikplads, er det vigtigt, at I med det samme slår stillingen op på www.praktikpladsen.dk.

Hvis I forgæves har annonceret efter lærlinge i mindst 90 dage på www.praktikpladsen.dk, kan I søge om nedsættelse for ubesat praktikplads og derved blive fritaget for at betale ekstra til praktikplads-AUB.

En fritagelse kræver, at stillingen har været synlig på praktikpladsen.dk

Fritagelsen søges på www.virk.dk


Læs mere
Her kan I læse mere om praktikplads-AUB:

Praktikplads-AUB og bonus for at have lærlinge

Praktikplads-AUB - hvad betyder det for dig som arbejdsgiver?

www.virk.dk/praktikplads-aub

 

Loading...
Scroll til top af siden