Skat, moms og social sikring

Det skal du altid undersøge, når du som virksomhed påtager dig at løse byggeopgaver i udlandet.

Skat ved entrepriser i udlandet

Skal din virksomhed til at arbejde i udlandet, opstår der typisk en række spørgsmål om skat både for medarbejdere og virksomheden.

Skattepligt i udlandet?

Skatteregler er forskellige fra land til land, selv inden for EU. Nogle lande laver særlige aftaler for at undgå, at virksomheder og borgere betaler dobbelt skat. For eksempel den dansk-tyske dobbeltbeskatningsaftale og den nordiske skatteaftale.

Her et par tommelfingerregler særligt for byggebranchen:

 • Virksomheder: skattepligt efter 12 måneder (såkaldt "fast driftssted")
 • Medarbejdere: skattepligt efter 183 opholdsdage (OBS, der kan være forskel på entreprise og arbejdsudleje).

Pas på gråzoner og undtagelser - søg individuel rådgivning.

 

Norge, Sverige og Tyskland samt Færøerne og Grønland

Dansk Byggeri laver særlige landevejledninger, hvor reglerne og fremgangsmåderne beskrives.

Link til Dansk Byggeris landevejledninger

 

Skattefrie godtgørelse (diæter)

Som arbejdsgiver kan du aftale med dine medarbejdere at udbetale skattefri rejsegodtgørelse til kost, logi og småfornødenheder, når du udsender dem til ind- og udland.

Satserne i 2020 pr. døgn ved rejse i ind og udland med overnatning:

 • Til kost og småfornødenheder 521,00 kr. pr. døgn

 • Reduktionen udgør for arbejdsgiverbetalt:
  Morgenmad 15 % eller 78,15 kr.
  Frokost 30 % eller 156,30 kr.  
  Aftensmad 30 % eller 156,30 kr.

 • Udgifter til dækning af småfornødenheder udgør 25 % af satsen svarende til 130,25 kr. pr. døgn.

 • Til logi 223,00 kr. pr. døgn.

Disse satser gælder så længe, den udsendte medarbejder er skattepligtig i Danmark. Rejsegodtgørelse udbetales skattefrit efter standardsatser.

SKATs webside om rejsegodtgørelse

 

Særligt fradrag for eksportmedarbejdere

Eksportmedarbejdere, som arbejder i udlandet sammenhængende i mere end 2 måneder (eller mindst 100 døgn sammenlagt) inden for et indkomstår, kan få et særligt eksportfradrag på:

 • 55 kr. pr. påbegyndt døgn for arbejde i Vesteuropa (dvs. Finland, Tyskland, Østrig, Italien og de vest herfor liggende lande, samt Grækenland, Færøerne, Grønland og Island)
 • 140 kr. uden for Vesteuropa.

SKATs hjemmeside om eksportfradrag

Moms ved entrepriser

Når du handler på tværs af grænserne, skal du altid undersøge, hvordan din vare eller tjenesteydelse skal momsbehandles.

 

EU-moms ved byggeydelser

Selv om EU-moms har været en realitet i mange år, giver det stadig en stor usikkerhed:

 • Nogle byggevirksomheder, der skal arbejde i udlandet for første gang, tror, at der slet ikke skal moms på, fordi ydelsen leveres til et andet EU-land.
 • Andre virksomheder tror, at det må være dansk moms, der skal på fakturaen, fordi kunden er en dansk virksomhed.

... begge dele er forkert.


Minivejledning om EU-byggemoms

Dansk Byggeri har udarbejdet en minivejledning om EU-moms ved byggeydelser, der giver svar på følgende spørgsmål:

 • Hvornår skal der moms på fakturaen, og hvornår ikke?
 • Hvad gør jeg, hvis jeg bruger underentreprenører?
 • Hvordan håndterer jeg materialer, som jeg medbringer fra Danmark - eller har købt i det land, hvor min byggeopgave er?

Vejledningen er gratis og kun for medlemmer i Dansk Byggeri.

Bestil EU-momsvejledningen hos International afdeling

 

Moms uden for EU

Gælder det eksport af varer til Norge, som ligger uden for EU, eller til for eksempel Grønland og Færøerne, vil reglerne være anderledes, og de bestemmes af de enkelte lande selv.

For yderligere information kontakt Anita Kurowska Larsen på tlf. 72 16 02 94 eller anl@danskbyggeri.dk

 

Undgå toldbøvl med ATA Carnet

Du kan spare tid og penge, hvis du skal have den samme vare frem og tilbage over grænsen til Norge, Island, Schweiz, eller et andet land uden for EU. Det gør du med et ATA Carnet.

Som medlem i Dansk Byggeri får du 50% rabat på ATA Carneter, hvis du bestiller det hos Dansk Industri.

Læs mere om ATA Carnet her

 

Social sikring og A1

Når du skal udsendes til arbejde i et andet EU-land eller fx Norge og Island, kan det være, at du skal bruge en blanket A1. Den beviser, at du er socialt sikret i Danmark under udsendelsen. Læs om reglerne her

 

En detaljeret gennemgang af reglerne findes på virk.dk og på borger.dk.

Link til Virk.dk

Link til Borger.dk

 

Hvad menes der med social sikring?

Den sociale sikring dækker følgende områder i Danmark:

 • sygesikring
 • dagpenge ved sygdom
 • dagpenge ved barsel og adoption
 • arbejdsløshedsforsikring (frivillig, via A-kasse)
 • folke- og førtidspension
 • tjenestemandspensioner
 • ATP Livslang Pension 
 • børne- og ungeydelsen og børnetilskud
 • arbejdsskadeforsikring (bestående af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring og erhvervsskadeforsikringen)
 • efterløn.

 

Regler inden for EU, EØS og Schweiz

Ved udstationering inden for EU gælder forordning ”EF-forordning 883/04”. De tre EØS-lande Norge, Island og Liechtenstein samt Schweiz tiltrådte også forordningen. Grønland og Færøerne er ikke omfattet - her gælder særlige regler.

Når du skal udsendes som medarbejder til et andet land i EU, EØS eller til Schweiz, skal du (eller din arbejdsgiver) søge om en afgørelse om, i hvilket land du er dækket af social sikring. Også selvstændige skal søge. Myndigheden for social sikring udsteder herefter en A1-blanket som dokumentation for afgørelsen.

I Danmark skal der søges hos Udbetaling Danmark, og det skal ske elekronisk via borger.dk eller virk.dk. 

 • For virksomheden:

www.virk.dk/international-social-sikring/international-social-sikring

 • For medarbejderen:

www.borger.dk/International-social-sikring

www.borger.dk/EU-sygesikringskort

Særlige regler i Norden

I Norden gælder der en særlig aftale, der giver ret til nødvendig behandling og hjemtransport (på særlige vilkår) til alle, der har bopæl i og er sygesikrede i Danmark, uanset statsborgerskab. Men husk, at der for Grønland og Færøerne gælder særlige regler.

 

Blåt EU-sygesikringskort

Siden maj 2015 er udstedelsen af de blå EU-sygesikringskort overgået fra kommunen til Udbetaling Danmark. Det er medarbejderen, der selv søger digitalt via borger.dk
Læs mere om de blå EU-sygesikringskort

 

Refusion af udgifter og hjemtransport

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der vejleder om borgeres ret til behandling i EU/EØS-lande og Schweiz, herunder refusion af udgifter samt hjemtransport.
Læs mere om refusion og hjemtransport

 

Kontakt Dansk Byggeris Internationale afdeling

AnitaKurowska Larsen
Chefkonsulent

Anita Kurowska Larsen

72160294 anl@danskbyggeri.dk
Læs mere
Henriette Thuen
Afdelingschef

Henriette Thuen

72160283 htu@danskbyggeri.dk
Læs mere
Loading...
Scroll til top af siden