Regler i Sverige

Sverige er Danmarks tredjestørste eksportmarked for byggevarer og -tjenester. Reglerne ligner de danske. Men læs på lektien hjemmefra, så du kan undgå ubehagelige overraskelser.

Sverigesvejledning for byggeriet

Sverige og Danmark er nabolande, men der er store forskelle på love og kutymer. Sverigesvejledningen hjælper danske bygge- og anlægsvirksomheder med at navigere bedst muligt på det svenske marked

Sverige ligger lige på den anden side af Øresund og er et meget interessant marked for vores medlemmer. Men fordi Sverige er et nordisk land og et EU-land, undervurderer mange danske virksomheder de små, men afgørende forskelle, der er i reglerne og kutymerne imellem landene. De seneste år har Sverige indført flere stramninger og bødeniveauet er højt.

Risikoen er derfor, at virksomheder indkasserer tab, som kunne være undgået med den rigtige forberedelse hjemmefra.

For at hjælpe virksomhederne bedst muligt, har Dansk Byggeri derfor udgivet en Sverigesvejledning, der er udarbejdet sammen med Advokatfirman Wåhlin AB og KPMG Acor Tax.

Lavpraktisk hjælp

Sverigesvejledningen indledes med en tjekliste over, hvad man skal huske, når man beregner tilbuddet, og senere går i gang med byggeriet. Vi tager en helikoptertur i:

  • Byggelovgivningen
  • Arbejdsmiljø
  • Virksomhedsskat og moms
  • Personskat og social sikring
  • Overenskomster


Svenske udbud overrasker

Vi hører ofte, at danske virksomheder bliver overrasket over den måde, svenske udbud fungerer på. Selv om de svenske standardkontrakter i udgangspunktet ligner vores AB og ABT, kommer virksomhederne hurtigt på glatis. Det er typisk på grund af det særlige AMA-system, som svenskerne forventer, man kender, samt deres forhandlingsstil, der ligger langt væk fra den danske måde at køre tingene på.

Meromkostninger på grund af overenskomst

En anden udfordring for de danske virksomheder er den svenske arbejdsmarkedsmodel. Formelt set er det ikke lovpligtigt at være overenskomstdækket. Men i praksis bruger de svenske fagforeninger deres ret til at konflikte sig til en overenskomst. Og de svenske entreprenører stiller i kontrakten krav om svensk overenskomstdækning for at alle deres underentreprenører.

I Sverigesvejledningen forklarer vi, hvad dette rent faktisk betyder for danske virksomheder, og hvilke administrative byrder og ekstra omkostninger de må påregne.

 

Stramninger på skatteområdet
Fra 2019 har de svenske myndigheder har strammet praksis over for udenlandske bygge- og anlægsvirksomheder:

  • danske byggevirksomheder skal ansøge om såkaldt F-skatt
  • medarbejderne skal søge om fritagelse for svensk indkomstskat
  • dokumentation for dansk social sikring (A1) skal vedlægges ansøgningerne for at undgå at skulle betale svensk social sikring

Ny standard for ID06-kort

For at arbejde på svenske byggepladser er det nødvendigt at have de såkaldte ID06-kort. I oktober 2018 er der indført en ny og sikrere kort-standard, den såkaldte ID06-kort 2.0.

De gamle ID06-kort udstedes ikke længere siden november 2019. Og fra og med 21. januar 2020 mister alle gamle kort sin gyldighed uanset den påtrykte gyldighedsdato.

For at kunne bestille nye ID06-kort, skal der opfyldes en lang række nye administrative krav. Den gode nyhed er, at danske byggevirksomheder nu kan bruge dansk NemID, i stedet for at køre til et særligt passkannings-sted. Det sparer både tid og ekstra omkostninger. 

 

Kædeansvar for løn

Fra 2019 er der indført et kædeansvar for løn i byggeriet. Når en arbejdstager ikke har fået sin løn udbetalt, kan vedkommende henvende sig med sit lønkrav til den virksomhed, der har hyret arbejdstagerens arbejdsgiver. Og hvis det ikke lykkes at få sit lønkrav dækket her, kan arbejdstageren gå videre til hovedentreprenøren. Bygherren hæfter ikke for ubetalt løn. 

 

Pris

Medlemmer af Dansk Byggeri kan få vejledningen gratis.
Ikke-medlemmer kan købe vejledningen for 3.000 kr. ekskl. moms.

Svensk RUT-register

Siden 1. juli 2013 skal medarbejdere udsendt til Sverige anmeldes til et centralt svensk register, der ligner det danske RUT-register og ligger hos det svenske Arbetsmiljöverket. Det er den danske arbejdsgiver, der skal foretage anmeldelsen.

Læs mere om den lovpligtige anmeldelse på Arbetsmiljöverkets hjemmeside

Lovpligtig elektronisk personalelog

Siden den 1. januar 2016 er der krav om elektroniske personalelogs (såkaldte personalliggare), som den svenske skattemyndighed kan kontrollere.

Læs mere om de svenske personalelogs

 

I Sverige gælder svensk overenskomst

Siden 1. juni 2017 genindførte Sverige fagforeningernes ret til at konflikte sig til en tiltrædelsesoverenskomst. Det betyder ekstra administration og ekstra lønomkostninger for danske byggevirksomheder

Læs mere om de svenske overenskomster

Læs mere om Ekstra lønomkostninger ved arbejde i Sverige

 

Kom med i Sverigesgruppen

Sverigesgruppen er en gratis mailservice kun for medlemmer i Dansk Byggeri. Vil du automatisk få en mail, når der sker lovændringer i Sverige, der berører byggebranchen, når en bygherre søger danske entreprenører, eller når der finder sted et relevant arrangement?
Tilmeld dig hos Anita Kurowska Larsen på tlf. 72 16 02 94 eller anl@danskbyggeri.dk

Tjeklisten i Sverigesvejledningen giver et godt overblik, og vejledningen er meget intuitiv i sin opbygning.

Morten Bangsbo Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S

For mere info kontakt

AnitaKurowska Larsen
Chefkonsulent

Anita Kurowska Larsen

72160294 anl@danskbyggeri.dk
Læs mere
Loading...
Scroll til top af siden