Byggejura

Byggejura

Rykkerskrivelse m.v. - inkl. vejledning

Hvis en kunde ikke betaler til tiden, kan du fremsende rykkerskrivelser. Dansk Byggeri har udarbejdet skabeloner til rykkerskrivelser med tilhørende vejledning om rykkergebyrer, kompensationsbeløb m.v.

Konkurrenceret

Her får du en kort og letforståelig introduktion til de for bygge- og anlægsbranchen mest relevante regler i konkurrenceloven - og et par gode værktøjer.

Køre- og hviletid

Her kan du læse om reglerne for registrering af kørsel omfattet af køre- og hviletidsreglerne, herunder også når du kun lejlighedsvist er omfattet af køre- og hviletidsreglerne.

Behandling af tvister

Der er forskellige muligheder for behandling af tvister. Vi har beskrevet mulighederne nedenfor, hvor du også kan klikke dig videre til endnu mere viden.

Vinterbyggeri

Byggeri i vinterperioden (1. november - 31. marts) kan være underlagt vinterbekendtgørelsen.

Dialog med bygherre

Dansk Byggeri afholder løbende dialogmøder med offentlige bygherrer.

MgO-vindspærreplader

MgO-plader er i voldgiftpraksis erklæret generelt uegnet som udendørs vindspærreplader til facader med ventilerede konstruktioner. Men hvem bærer mangelansvaret for anvendelsen af uegnede materialer?
Loading...
Scroll til top af siden