Få store udenlandske projekter sender omsætningen hos store entreprenører ned

Omsætningen i udlandet hos ni af de store danske entreprenørvirksomheder faldt sidste år med mere end 20 procent sammenlagt. Men der er grund til optimisme. Ordrebøgerne er pænt fyldt op, og 2019 ser lovende ud.

De ni store danske entreprenørvirksomheder Arkil A/S, Arkil Fundering A/S, Bladt Industries A/S, DEKO Partitions ltd, Krüger A/S, Munck Group A/S, Rohde Nielsen A/S, Züblin A/S og Per Aarsleff A/S, samlet i Dansk Projekteksport Netværk, DPN, har tilsammen oplevet et fald i omsætningen på over en milliard kr. det seneste år. Det er især aktiviteterne i udlandet, der er gået tilbage – fra 8,6 mia. kr. i 2017 til 6,7 mia. kr. i 2018.

 

Men international chef Henriette Thuen, Dansk Byggeri maner til besindighed.

 

- Et fald i den udenlandske omsætning i størrelsesordenen 22 procent er selvfølgelig mærkbart. Men vi venter, at tilbagegangen bliver midlertidig. Det er nemlig først og fremmest stilstanden på de vigtige europæiske markeder for vindindustri, der er årsagen til det markante fald. Og det viser, hvordan enkelte meget store projekter kan påvirke den danske projekteksport, siger Henriette Thuen.

 

Svigtende vindenergi i 2018 afløst af optimisme og nye ordrer

Sidste år var det især vindmølleprojekter i Europa, der trak den samlede omsætning ned. Og ifølge Bladt Industries, der er en af de største producenter af stålkonstruktioner til vindmølleindustrien, var 2018 et svagt år på vindmarkedet.

 

- Flere store vindprojekter i Storbritannien, Tyskland og Holland blev så godt som afsluttet i 2017, og der har været lidt stilstand i 2018. Men det tegner allerede lysere for det kommende år, siger senior vice president Kim Bringsjord, Bladt Industries.

 

Fremadrettet er der udsigt til stigende ordrer og mere aktivitet på de udenlandske markeder for virksomhederne i DPN Netværket. Allerede sidste år tegnede virksomhederne tilsammen nye udenlandske kontrakter for et beløb, der var næsten en tredjedel større end året før. I alt steg ordrebeholdningen fra 4,7 til 6,2 mia. kr. fra 2017-2018. 

 

Datterselskaber sikrer stabilitet

Mens det kneb med de store enkeltprojekter sidste år, var omsætningen i DPN-virksomheders udenlandske datterselskaber mere stabil. Datterselskaberne i EU og andre europæiske lande holdt skansen og præsterede endda en lille fremgang.

 

De ni virksomheder har langt den største del af deres udenlandske aktiviteter inden for Europas grænser, kun tre procent af omsætningen hentes i lande uden for Europa. 

 

- Der er stor usikkerhed flere steder i verden, som kan handle om alt fra sikkerhed for vores udsendte medarbejdere til handelsbetingelser og finansiering på sådanne store kontrakter. Og da entreprenører i forvejen arbejder med lave indtjeningsgrader, trækker virksomhederne sig fra de oversøiske markeder og koncentrerer sig om markederne i Europa, hvor risiciene er mere overskuelige, siger adm. direktør i Per Aarsleff Holding A/S og formand for DPN Netværket, Jesper Kristian Jacobsen.

 

Kontakt

International chef Henriette Thuen, Dansk Byggeri, telefon 40 98 41 30, htu@danskbyggeri.dk

Administrerende direktør Jesper Kristian Jacobsen, Aarsleff, telefon +45 40 44 23 11, jkj@aarsleff.com

Senior vice president Kim Bringsjord, Bladt Industries, telefon 21 71 43 31, kbr@bladt.dk

Pressechef Helen Jensen, Dansk Byggeri, telefon 21 24 47 02, hje@danskbyggeri.dk

 

Loading...
Scroll til top af siden