Anvendelse af priskuranten for tømrerarbejde

For at være sikker på, at den rigtige akkord aftales, skal du have styr på forudsætningerne for fastsættelse af prisgrundlaget i akkordaftalerne. Det får du på dette kursus.

Indhold
Følgende emner vil blive gennemgået på kurset:

  • Det overenskomstmæssige grundlag for priskuranten
  • De forskellige former for akkord
  • Priskurantens opbygning
  • De generelle bestemmelser
  • Anvendelse af gradueringsprincipperne
  • Priskurantens enkelte afsnit
  • Deltageropgaver som regnskab
  • Deltageropgaver som kritik af regnskaber


Udbytte af kurset
Du vil efter endt kursus være i stand til at kontrollere og kritisere regnskaber og vil have en forståelse af svendeprislistens opbygning og formål.


Forventet læringsdybde
Da kurset er af én dags varighed, vil du selvstændigt kunne orientere dig i priskuranten og være i stand til ved selvstudie at forbedre dit kendskab til priskurantens anvendelse.


Pris
Kurset er gratis for Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer, da disse sektioner yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 1.420 kr. ekskl. moms.


Afmeldingsbetingelser
Træsektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Loading...
Scroll til top af siden