Miljøfarlige stoffer; PCB, bly og asbest

Du er nødt til at kende de vilkår, du skal arbejde under, når vi taler om fjernelse af PCB, bly og asbest. Det er et alvorligt og komplekst område med mange vigtige krav og regler.

Indhold
Stofferne er kendte - problematikkerne og reguleringerne mange. Heldigvis kan du få en masse hjælp i diverse branchevejledninger, vejledninger fra Arbejdstilsynet, SBI-anvisninger og via dine og andres praktiske erfaringer.

Hvis du følger de givne retningslinjer med hensyn til forundersøgelser, uddannelse, instruktion, arbejdsmetoder og hjælpemidler, kan du med andre ord sagtens arbejde med stofferne.


Du får et overblik over:

  • Hvad du skal gøre og være opmærksom på, når du arbejder med miljøfarlige stoffer
  • Hvornår du skal gøre hvad


Vi stiller dig en opgave i form af en forundersøgelse for henholdsvis murer- og tømrerarbejde, hvor du skal give dit bud på, hvilke værnemidler og arbejdsprocesser, der skal bruges. Opgaven løses i grupper.


Målgruppe

Mestre, medarbejdere, byggeledere og andre som er beskæftiget med bortskaffelse af PCB, bly og asbest.


Pris

Deltagergebyret for kurset er 860 kr. ekskl. moms. Murersektionen, Træsektionen og Snedkersektionen yder 100 % tilskud til sine medlemmer.


Afmeldingsbetingelser

Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Loading...
Scroll til top af siden