Hvad koster det?

Hvad koster det?

Prisen for medlemskab afhænger af flere ting, bl.a. virksomhedens størrelse og sektionstilhør.

Kontingentet til Dansk Byggeri består af et grundkontingent, et lønsumskontingent og kontingent til en eller flere faglige sektioner.  

Kontingentmodel
 Grundkontingent

 6.000 kr. pr. år

 Lønsumskontingent - op til 50 mio. kr. 

 0,35 %

 Lønsumskontingent - 50 mio. til og med 100 mio. kr.

 0,24 %

 Lønsumskontingent - 100 mio. kr. til og med 250 mio. kr.

 0,23 %

 Lønsumskontingent - Over 250 mio. kr.

0,21 %

 

Nystartede virksomheder betaler halvt grundkontingent første år af medlemskabet. Nye medlemmer optaget uden betingelser anses som nystartede virksomheder.

Lønsumskontingent beregnes på koncernbasis. Et datterselskab medregnes kun, hvis moderselskabets ejerandel er over 50%.

Alle kontingentsatser er ekskl. moms. 

Priseksempler
Nederst på denne side kan du se nogle priseksempler, der kan give dig en idé om, hvad et medlemskab koster. Hvis du ønsker nærmere oplysning om, hvad et medlemskab koster din virksomhed, kan du kontakte vores medlemschef:

Kim Gravgaard Skou
tlf. 72 16 01 41
kgs@danskbyggeri.dk

Kontingent til faglige sektioner 
Alle medlemmer skal være tilknyttet mindst én af Dansk Byggeris faglige sektioner, der hver har et sektionskontingent. Du skal selv, via ansøgningen, tilmelde virksomheden den eller de sektioner, der repræsenterer dit / dine fagområder. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale et sektionskontingent for hver sektion, du ønsker optagelse i. Derfor er det vigtigt, at du ikke tilmelder dig flere end allerhøjst to til tre sektioner.  

Se de faglige sektioner og kontingent

Regler for kontingent til Dansk Byggeri

Optagelsesgebyr
Virksomheder betaler ved ansøgning om optagelse et gebyr på kr. 3.000,- ekskl. moms. 

Det samlede kontingent til Dansk Byggeri dækker:

 • Kontingent til Dansk Byggeri
 • Kontingent til Dansk Arbejdsgiverforening 
 • Indbetaling til Faglig Hjælpefond

Hertil skal der påregnes et bidrag til DA/LO Udviklingsfonden. 

For yderligere information om fonden se dette link: https://www.da-lo.dk

Pris for forskellige virksomhedsstørrelser

 • Murervirksomhed uden ansatte

  Hvad koster det at være medlem af Dansk Byggeri? Her får du et priseksempel på hvad det koster for en murervirksomhed uden ansatte

  Det koster et engangsbeløb på 3.000 kr. at blive meldt ind. Det årlige grundkontingent er 6.000 kr., dog kun 3.000 kr. det første år af medlemskabet for nystartede virksomheder. 

  Virksomheden vil typisk også betale kontingent til murersektionen. Grundkontingentet er 1.000 kr. årligt. 

  Medlemskabet koster altså virksomheden 7.000 kr. Alle satser er ekskl. moms.

  Medlemskabet byder på en række kontante fordele. 

  Medlemmer af Dansk Byggeri bliver automatisk eksponeret på krak.dk og degulesider.dk med Byg Garanti. Det ville koste virksomheden 4.000 årligt. 

  Hertil kommer en række rabatordninger på brændstof, forsikringer, it-løsninger o.s.v., som for denne type virksomhed anslås til 6.700 kr. 

  Sammenlagt får en virksomhed af den type, der omtales i eksemplet, altså et udbytte på 10.700 kr. 

  Nettogevinsten ved medlemskabet er for denne type virksomhed 3.700 kr. 

  Nettogevinsten for murervirksomheden uden ansatte
  Det betaler du -7.000 kr.
  Det får du igen 10.700 kr.
  Resultat 3.700 kr.
 • Murervirksomhed med 5 ansatte

  Hvad koster det at være medlem af Dansk Byggeri? Her får du et priseksempel på hvad det koster for en murervirksomhed med 5 ansatte

  Det koster et engangsbeløb på 3.000 kr. at blive meldt ind. Det årlige grundkontingent er 6.000 kr., dog kun 3.000 kr. det første år af medlemskabet for nystartede virksomheder. Tjener de 5 ansatte hver omkring 350.000 kr. årligt, så udgør lønsumskontingentet 6.125 kr. 
   
  Virksomheden vil også betale kontingent til Murersektionen. Grundkontingentet er 1.000 kr. årligt. Hertil skal lægges lønsumskontingent for de 5 ansatte og bidrag til uddannelse pr. svendetime, der samlet beløber sig til omkring 1.325 kr.

  Medlemskabet koster altså virksomheden 14.450 kr. Alle satser er ekskl. moms. 

  Medlemskabet byder på en række kontante fordele. 

  Medlemmer af Dansk Byggeri bliver automatisk eksponeret på krak.dk og degulesider.dk med Byg Garanti. Det ville koste virksomhederne 4.000 kr. årligt. 

  Hertil kommer en række rabatordninger på brændstof, forsikringer, it-løsninger o.s.v., som for denne type virksomhed anslås til 12.400 kr. 

  Sammenlagt får en virksomhed af den type, der omtales i eksemplet, altså et udbytte på 16.400 kr. 

  Nettogevinsten ved medlemskabet er for denne type virksomhed 1.950 kr. 

  Nettogevinsten for murervirksomheden med 5 ansatte
  Det betaler du -14.450 kr.
  Det får du igen 16.400 kr.
  Resultat 1.950 kr.
 • Tømrervirksomhed med 5 ansatte

  Hvad koster det at være medlem af Dansk Byggeri? Her får du et priseksempel på hvad det koster for en tømrervirksomhed med 5 ansatte

  Det koster et engangsbeløb på 3.000 kr. at blive meldt ind. Det årlige grundkontingent er 6.000 kr., dog kun 3.000 kr. det første år af medlemskabet for nystartede virksomheder. Tjener de 5 ansatte hver omkring 350.000 kr. årligt, så udgør lønsumskontingentet 6.125 kr.  

  Virksomheden vil også betale kontingent til Træsektionen. Grundkontingentet er 1.200 kr. årligt. Hertil skal lægges lønsumskontingent for de 5 ansatte på 262 kr.

  Medlemskabet koster altså virksomheden 13.587 kr. Alle satser er ekskl. moms. 

  Medlemskabet byder på en række kontante fordele. 

  Medlemmer af Dansk Byggeri bliver automatisk eksponeret på krak.dk og degulesider.dk med Byg Garanti. Det ville koste virksomhederne 4.000 kr. årligt. 

  Hertil kommer en række rabatordninger på brændstof, forsikringer, it-løsninger o.s.v., som for denne type virksomhed anslås til 12.400 kr. 

  Sammenlagt får en virksomhed af den type, der omtales i eksemplet, altså et udbytte på 16.400 kr. 

  Nettogevinst ved medlemskabet er for denne type virksomhed 2.813 kr. 

  Det koster det for tømrervirksomheden med 5 ansatte
  Det betaler du -13.587 kr.
  Det får du igen 16.400,00 kr.
  Resultat 2.813 kr.
 • Entreprenørvirksomhed med 10 ansatte

  Hvad koster det at være medlem af Dansk Byggeri? Her får du et priseksempel på hvad det koster for en entreprenørvirksomhed med 10 ansatte

  Det koster et engangsbeløb på 3.000 kr. at blive meldt ind. Det årlige grundkontingent er 6.000 kr., dog kun 3.000 kr. det første år af medlemskabet for nystartede virksomheder. Tjener de 10 ansatte hver omkring 350.000 kr. årligt, så udgør lønsumskontingentet 12.250 kr. 

  Virksomheden kan vælge at blive medlem af Anlægsentreprenørsektionen, hvor grundkontingentet er 500 kr. årligt. Medlemskabet koster altså virksomheden 18.750 kr. Alle satser er ekskl. moms. 

  Medlemskabet byder på en række kontante fordele. 

  Medlemmer af Dansk Byggeri bliver automatisk eksponeret på krak.dk og degulesider.dk med Byg Garanti. Det ville koste virksomhederne 4.000 årligt.

  Hertil kommer en række rabatordninger på brændstof, forsikringer, it-løsninger o.s.v., som for denne type virksomhed anslås til 20.100 kr. 

  Sammenlagt får en virksomhed af den type, der omtales i eksemplet, altså et udbytte på 24.100 kr.
   
  Nettogevinsten ved medlemskabet er for denne type virksomhed 5.350 kr. 

  Det koster det for entreprenørvirksomheden med 10 ansatte
  Det betaler du -18.750 kr.
  Det får du igen 24.100 kr.
  Resultat 5.350 kr.
 • Sådan gør du
  • Udfyld optagelsesblanketten 
  • Indbetal indmeldelsesgebyr på kr. 3.000,- ekskl. moms
  • Hvis din virksomhed opfylder betingelserne for medlemskab, indstilles ansøgningen til bestyrelsen
  • Bestyrelsen behandler og godkender /afviser ansøgningen


  Hvor lang tid går der
  Der går typisk tre uger, fra du indsender ansøgning og gebyr, til du bliver optaget som medlem i Dansk Byggeri. 

  Optagelsesblanket
  Udfyld ansøgning om optagelse online

  Den udfyldte ansøgning bliver automatisk sendt til vores medlemsservice samt en kopi til den indehaver/direktør, der bliver angivet på ansøgningen.

  Har du spørgsmål til ansøgningen er du velkommen til at kontakte vores medlemsservice på telefon: 72 16 00 00 eller mail: medlemsservice@danskbyggeri.dk


  Det siger reglerne: Vedtægterne § 5 om optagelse
  Dansk Byggeris bestyrelse beslutter, hvorvidt ansøgningen om optagelse i Dansk Byggeri skal imødekommes. 

  Bestyrelsen kan i denne forbindelse indhente en udtalelse fra den lokalforening og region, virksomheden er beliggende i, samt fra den eller de faglige sektioner, den ansøgende virksomhed har tilknytning til.

  Nægtes optagelse, kan ansøgeren forlange spørgsmålet forelagt på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, som ved almindelig stemmeflerhed afgør, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes.

  Bestyrelsen kan fastsætte regler, hvorefter medlemsvirksomhedernes koncernforbundne virksomheder skal være medlem af Dansk Byggeri, såfremt disse falder inden for Dansk Byggeris område.

  Ansøgningen om medlemskab i Dansk Byggeri kan indgives direkte til Dansk Byggeri eller via en lokalforening.

  Bemærk venligst: 
  Bestyrelsens retningslinjer for optagelse af medlemmer indebærer blandt andet, at ansøgere med negativ egenkapital, som er registreret i RKI eller har ejere, der tillige er lønmodtagere i anden virksomhed, efter gældende praksis ikke vil kunne optages.

 • Regler og vedtægter

  Dansk Byggeris formål er:

  • At samle virksomheder, der udøver bygge- og anlægsvirksomhed, samt industrivirksomheder
  • At opfylde medlemmernes behov for information og bistand på det arbejdsgivermæssige og det erhvervsmæssige område
  • At fremme medlemmernes arbejdsgiverpolitiske interesser og
  • At fremme branchens erhvervspolitiske interesser.

  Læs Dansk Byggeris vedtægter og regler

Loading...
Scroll til top af siden