Konsulentbistand

Dansk Byggeri tilbyder sine medlemmer flere aftaler til konsulenter inden for Byggeriets Arbejdsmiljøordning, strategisk sparring eller psykologisk krisehjælp

Rabataftaler

 • ArbejdsmiljøCentret / BST Nord

  Dansk Byggeri har en samarbejdsaftale med ArbejdsmiljøCentret. Medlemmer tilbydes 10-20% rabat på rammeaftaler og autoriseret arbejdsmiljørådgivning.


  ArbejdsmiljøCentret/ BST  Nord rådgiver om arbejdsmiljø. Vi har et stærkt landsdækkende team af konsulenter med mange års erfaring inden for byggebranchen. Vi er autoriseret og løser alle rådgivningspåbud fra Arbejdstilsynet. Vi arbejder med virksomheder i alle størrelser.

  Vores rådgivning er forretnings- og fremtidsorienteret, vi lægger vægt på den gode dialog samt praktiske løsninger.  Medlemmer af Dansk Byggeri tilbydes 10 -20 % i rabat på rammeaftaler og autoriseret arbejdsmiljørådgivning.


  ArbejdsmiljøCentret/ BST Nord rådgiver fx om:

  Arbejdsmiljøledelse og Arbejdsmiljøorganisationen

  • Den årlige arbejdsmiljødrøftelse, APV
  • Ledelsessystemer, audit, Coaching, sparring, mv
  • Ulykker, kultur, adfærd og holdninger


  Byggepladser, indretning, sikkerhed og koordinering

  • Bygherrens ansvar, arbejdsmiljøkoordinering og PSS
  • Ergonomi og Kemi
  • Samarbejde, kultur og ledelse


  Ledelse, kommunikation og udvikling

  • Relationel koordinering og social kapital
  • Stress og mobning – Krisehjælp
  • Ledertræning, udvikling af en velfungerende organisation


  Sundhed

  • Blodblymålinger
  • Sundhedssamtaler og profiler
  • Sygefravær og fastholdelse  Vi udbyder Kurser og uddannelser

  Vi udbyder de obligatoriske kurser:

  • Arbejdsmiljøuddannelsen
  • Arbejdsmiljøkoordinator-uddannelsen
  • Supplerende arbejdsmiljøuddannelser


  Vi skræddersyer kurser og uddannelser til jeres virksomhed:

  • Korte eller længere uddannelsesforløb planlægges i tæt samarbejde
  • Workshops om aktuelle emner
  • Inspiration, oplæg, mødeledelse mv.


  Gå til kursusoversigt

  Gå til ArbejdsmiljøCentrets hjemmeside  


  Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål:
  Skriv til Vibeke Rasmussen på vira@amcentret.dk eller ring til tlf: 4026 5925

 • Deloitte

  Hvem skal betale momsen ved brug af udenlandske underleverandører? Og ved salg til udenlandske kunder? Med Dansk Byggeris aftale med Deloitte kan du få gratis rådgivning om moms.


  Dansk Byggeri har en aftale med rådgivningsfirmaet Deloitte om, at medlemsvirksomheder kan modtage rådgivning om moms inden for et såkaldt rimeligt omfang.

  Det kan fx handle om: 

  • Fakturering og fakturakrav
  • Hvem der skal betale momsen ved brug af udenlandske underleverandører
  • Hvem der skal betale momsen ved salg til udenlandske kunder
  • Hvornår køb og salg af bygninger og grunde er momspligtigt
  • Øvrige spørgsmål om moms i relation til Dansk Byggeris fagområde


  I det omfang, at spørgsmål bliver for omfattende, vil Deloitte tilbyde at indgå en særskilt aftale med medlemmet om honorering af Deloittes yderligere tidsforbrug, hvis medlemmet er interesseret heri.


  Sådan gør du
  Har du spørgsmål om momsforhold er du velkommen til at kontakte Deloitte – skriv dit telefonnummer i en mail og send den til Henrik Pedersen, partner i Deloitte, på mail: henpedersen@deloitte.dk, som efterfølgende vil vende tilbage.

 • Arbejdsmiljøhuset

  ARBEJDSMILJØHUSET yder uvildig og professionel rådgivning inden for et bredt spekter af brancher med hovedvægten lagt på Bygge og Anlæg.


  I ARBEJDSMILJØHUSET er de autoriseret rådgiver inden for alle områder: kemi, fysik, biologi, psykologi og ergonomi. 
  De giver svar her og nu i telefonen eller rykker ud til virksomheden eller byggepladsen med kort varsel. 

  ARBEJSMILJØHUSET dækker hele landet.
  APV, servicebesøg, løsning af rådgivningspåbud, kursus i arbejdsmiljø på byggepladsen, førstehjælpskursus, beredskabsplaner, gravidrapporter, arbejdsmiljøledelsessystemer og meget mere – ingen opgave er for stor eller lille.

  Dansk Byggeris medlemmer tilbydes at tegne et MINI abonnement, som dækker resten af 2012 samt hele 2013 for en pris på blot 1.165 kr. + moms (herefter normalpris på 1.295 kr. + moms pr. kalenderår).
  MINI abonnementet omfatter:
  • Ubegrænset telefonrådgivning (hvor der kan svares umiddelbart).
  • Ubegrænset download af AVP skemaer (skræddersyet efter branche), håndbøger m.m.
  • Nyhedsmails med opdatering på lovgivning om arbejdsmiljø.

  Medlemmer af Dansk Byggeri tilbydes desuden 10% rabat på gravidrapporter (normalpris: 5.000 kr. + moms. Rabatpris: 4.500 kr. + moms).

  Læs mere om ARBEJDSMILJØHUSET på www.am-huset.dk

 • 5A ApS

  5A ApS er en virksomhed, der rådgiver om arbejdsmiljø.


  5A tilbyder autoriseret arbejdsmiljørådgivning indenfor alle områder. Dvs. kemi, biologiske agenser og genteknologi, arbejdsulykker, støj, akustik, vibrationer, muskel- og skeletområdet samt om trivsel og psykisk arbejdsmiljø.
  Vi tilbyder også arbejdsmiljømæssig byggesagsbehandling, arbejdsmiljøgennemgange af virksomheder, rådgivning om forebyggelse af arbejdsulykker samt løsning af rådgivningspåbud.

  5A ApS giver en prisreduktion til medlemmer af Dansk Byggeri på 10 % af prisen for den konkrete ydelse.

  Læs mere på 5A APs hjemmeside

  Du kan også ringe på tlf.: 49 14 44 04

 • CABI og Vinsa

  For virksomheder i byggebranchen er social ansvarlighed lig med muligheder for fx at sænke fraværet, uddanne unge og fastholde medarbejdere, som mistrives. 


  Danske virksomheder i byggebranchen satser på social ansvarlighed
  For virksomheder i byggebranchen er social ansvarlighed lig med muligheder for fx at sænke fraværet, uddanne unge og fastholde medarbejdere, som mistrives. Nu skal et nyt samarbejde få flere med på vognen.

  Branchens organisation, Dansk Byggeri, har indgået en aftale med Virksomhedsnetværk for socialt ansvar (Vinsa) og videnscenteret CABI, som vil gøre det lettere for erhvervet at styrke og udbygge den nuværende indsats på det sociale område.

  Fremover vil Dansk Byggeri kunne svare sine medlemmer på spørgsmål med hjælp fra Vinsas og CABI’s netværksgrupper, arrangementer, rådgivning, hjemmesider, nyhedsbreve m.m.
  Vinsa og CABI er uafhængige institutioner under Beskæftigelsesministeriet, som spreder viden om og erfaringer med social ansvarlighed blandt virksomheder over hele landet.

  ”Mange virksomheder i den danske byggebranche oplever hårde tider, og det sætter pres på overskuddet til at rekruttere medarbejdere, som kræver noget særligt, eller til at tage ordentligt hånd om arbejdsmiljøet og sygefraværet. Men med det nye samarbejde får vores medlemmer direkte og gratis adgang til hjælp” siger Louise Pihl, afdelingschef i Dansk Byggeri.

  Samarbejdet er lig med hjælp i rette tid
  For Vinsa og CABI er samarbejdet med Dansk Byggeri en god mulighed for både at lytte til og lære af virksomhederne i byggebranchen og for at sætte sin viden og sine erfaringer i spil over for et stort antal virksomheder:

  ”Virksomhederne trækker på hinanden i netværk eller på deres brancheorganisation, når de skal have vejledning til at indsluse eller fastholde medarbejdere, som ikke har det let, eller når de skal forebygge, at der opstår problemer. Fx murersvenden, som bliver skilt og ryger ud i misbrug, eller entreprenøren, som har hyret en ung med kriminalitet i bagagen,” siger Kurt Holm Nielsen, netværkschef for Vinsa.

  David Graff, kommunikationschef i CABI, supplerer:

  ”Medlemmerne ringer naturligt nok til Dansk Byggeri, når det brænder på, og fremover vil de gennem opkaldet få adgang til hele den vifte af muligheder, som CABI og Vinsa har oparbejdet gennem mange år og hele tiden supplerer. Det giver medlemmerne hjælp, når hjælpen behøves, og det baner vejen for, at vi kan hjælpe den sociale ansvarlighed på vej.”

  Samarbejdet mellem Dansk Byggeri, Vinsa og CABI starter op med udgangen af januar 2012.


  Fakta om samarbejdet

  Som led i samarbejdet stiller Vinsa og CABI følgende til rådighed for Dansk Byggeris medlemmer:

  • Faciliterede erfa- og netværksgrupper i alle landets regioner, fx inden for emner som mangfoldighedsledelse, sygefravær, CSR med bundlinje, seniorer og unge
  • Op imod 100 årlige regionale arrangementer, fx konferencer, paneldebatter og workshops, som på forskellig vis sætter spot på emner under virksomhedernes sociale ansvar
  • Rådgivning per telefon eller e-mail inden for mangfoldighedsledelse, sygefravær og socialt ansvar
  • Indhold til Dansk Byggeris hjemmeside, enten som tekst eller links til socialtengagement.dk
  • Journalistiske tekster om emner inden for rekruttering, forebyggelse og fastholdelse af medarbejdere med særlige behov til Dansk Byggeris udgivelser
  • Korte inspirationsfilm om fx rekruttering af unge med særlige behov eller håndtering af sygefravær
  • Nyhedsbreve om Vinsas netværksgrupper, temaer inden for social ansvarlighed og korte nyheder om virksomhedernes sociale ansvar i Danmark. 


  Parterne inddrager desuden hinanden i projekter, følgegrupper m.m.

  Læs mere på CABI´s hjemmeside her

 • Niras Joblife

  Dansk Byggeri har en samarbejdsaftale med Niras Joblife. Virksomheden kan opnå en rabat på mellem 12-25 % på rådgivning om arbejdsmiljø.


  Niras Joblife har mere end 25 års erfaring med rådgivning om arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen. Vi er samtidig autoriseret til at løse alle rådgivningspåbud fra Arbejdstilsynet.

  Vi lægger vægt på tæt samarbejde med virksomheden og løsninger der fungerer i praksis. 


  Niras Joblife rådgiver fx om:

  • Den årlige arbejdsmiljødrøftelse
  • Arbejdspladsvurdering (APV)
  • Ledelse, kultur, adfærd og holdninger
  • Byggepladsens indretning
  • Arbejdsmiljøkoordinering og PSS
  • Forebyggelse af ulykker
  • Ergonomi og tekniske hjælpemidler
  • Støj og vibrationer
  • Psykisk arbejdsmiljø + kriseberedskab
  • Indeklima, herunder ventilation, belysning mv.
  • Arbejdsmiljøorganisationen
  • Ledelsessystemer – arbejdsmiljø, miljø og kvalitet
  • Sundhed, Sygefravær og fastholdelse
  • Kemi, PCB, Bly, Asbest, mv.
  • Blodblymålinger, høreundersøgelser mv.
  • Dansk Kemidatabase - Dansk Kemidatabase er en elektronisk database med mere end 11.500 produkter målrettet bygge og anlægsbranchen, der letter håndteringen af arbejdspladsbrugs-anvisninger.  Lej en sikkerhedsleder

  Få en fast konsulent, som sparringspartner til, at styre og forfølge de mål som virksomheden sætter sig. Byggepladser besøges, Ad-hoc opgaver løses, så sidste nye viden bringes i spil. Medarbejdere og ledere motiveres løbende til at højne arbejdsmiljøet til gavn for produktion.


  Arbejdsmiljøkoordinering
  Niras Joblife er specialiseret indenfor arbejdsmiljøkoordinering både i projekteringsfasen og i byggefasen. Vi arbejder for at skabe gode sikre byggepladser og gøre projekterne arbejdsmiljøvenlige både under opførsel og i den senere drift.

  Vi kan både udfylde rollen som arbejdsmiljøkoordinator eller indgå som sparringspartner for jeres egne koordinatorer.


  Niras Joblifes uddannelser
  Niras Joblife afholder de lovpligtige uddannelser for medlemmer af Arbejdsmiljøgrupperne og Koordinatorer, samt de supplerende arbejdsmiljøuddannelser som skal tilbydes medlemmer af AMO. Derudover udbyder vi kurser inden for alle emner. Vi tilretter også gerne kurser specielt til virksomheden.

  Se kurserne og tilmeld dig her 

  Du kan læse mere om Niras Joblife her


  Send en mail med kontaktoplysninger til Mads Bendixen, mben@niras.dk og skriv kort, hvad dit spørgsmål er, så kontakter Niras Joblife dig hurtigst muligt. Du er også velkommen til at ringe direkte til Mads Bendixen på tlf.: 27 61 39 54

 • Dansk Krisekorps krisehjælp

  Dansk Byggeri har en rammeaftale for psykologisk krisehjælp med Dansk Krisekorps. Der er tale om en aftale, der ikke betinger, at man skal tegne abonnement med Dansk Krisekorps for at kunne benytte sig af ordningen.


  Rammeaftalen giver medlemmer af Dansk Byggeri mulighed for at få akut professionel førstehjælp hos en psykolog, hvis et medlem i forbindelse med arbejdet udsættes for store psykiske belastninger.
   
  Via aftalen har medlemmer af Dansk Byggeri, mulighed for døgnet rundt alle årets dage at få adgang til krisehjælp, hvor der alene beregnes en timepris. Aftalen betinger således ikke indgåelse af abonnement.


  Psykologisk bistand ved akutte hændelser og vanskelige livsomstændigheder
  Psykologisk krisehjælp ydes face-to-face og/eller over telefonen i forbindelse med stor psykisk belastning, der kan være følge af en alvorlig ulykke, en brand, arbejdsrelateret vold, trusler, arbejdsrelaterede pludselige dødsfald osv. – både for den direkte implicerede og for de kollegaer, der overværer hændelsen.


  Den krisepsykologiske bistand dækker:

  • Krisehjælp ved akutte hændelser i arbejdslivet 
  • Psykologisk bistand ved vanskelige livsomstændigheder og stress, der påvirker arbejdsindsatsen 
  • Konsulentbistand ved udarbejdelse af krise- og beredskabsplaner 
  • Uddannelse af virksomhedsledere med henblik på at håndtere krise-, konflikt- og katastrofesituationer  Honorering ved timepris
  Ved honorering skelnes mellem akut takst, ikke akut takst, gruppestørrelse og assistancehastighed.

  Akut takst – opgaven løses indenfor 0-4 timer og max 24 timer
  Takst er 1.400 kr. pr. time og gælder tlf. kontakt, face to face kontakt samt transport døgnet rundt og på alle årets dage.

  Ikke akutte opgaver
  Takst er 1.000 kr. pr. time. Indledende kontakt via e-mail. Virksomheden kontaktes derefter inden for 48 hverdagstimer og første møde med psykolog foregår inden for fem hverdage.

  Hastetillæg
  Skal psykologen stå til rådighed inden for en time beregnes et hastetillæg på 2.500 kr. Skal psykologen stå til rådighed inden for mellem 1-4 timer efter hændelsen beregnes et hastetillæg på 2.000 kr.

  Tillæg ved grupper
  Hvis der er 2-4 personer ved en gruppesamling eller debriefing udløses et tillæg på 500 kr. pr. time. Er gruppen på 5-9 personer udløses et tillæg på 1.000 kr. pr. time. Er gruppen på 10 personer og derover udløses et tillæg på 1.500 kr. pr. time.


  Ønsker du at få psykologisk bistand fra Dansk Krisekorps
  Ved akutte opgaver kontakt Dansk Krisekorps på vagttelefon 70 22 76 10
  Ved ikke akutte opgaver kontakt Dansk Krisekorps på info@danskkrisekorps.dk eller på telefon 70 22 76 12 hver dag fra 9.00-15.00.


  Eksempler på psykologisk krisehjælp ved arbejdsulykker
  Her er to konkrete eksempler, hvor en virksomhed kan anvende psykologisk krisehjælp hos Dansk Krisekorps.

 • Vinderstrategi

  Dansk Byggeri sætter i samarbejde med Vinderstrategi A/S fokus på professionalisering af strategiarbejdet i medlemsvirksomhederne.

  Dine medlemsfordele er:
  Rådgivning og sparring omkring det strategiske arbejde i medlemsvirksomheden på bestyrelses-, direktions og lederniveau.
  Dette individuelle møde omkring rådgivning og strategisk sparring udøves af Vinderstrategi A/S for Dansk Byggeri og varer indledningsvis ca. 2 timer.

  Rådgivning og sparring tager blandt andet udgangspunkt i bestseller bogen ”Strategi i vindervirksomheder” som Mikael Vest, Vinderstrategi A/S er medforfatter af.

  Som medlemsvirksomhed vil du også få et oplæg/anbefaling til, hvordan virksomheden kan udvikle en vinderstrategi®. Dansk Byggeri kan tilbyde dette indledende møde uden betaling særligt for Dansk Byggeris medlemmer.

  Kontakt Vinderstrategi A/S 


  Køb bogen
  ”Strategi i vindervirksomheder”  
  Vinderstrategi er kendt for at være Danmarks mest attraktive strategiske sparringspartnere, der i samarbejde med ambitiøse, modige og viljestærke virksomhedsledere sikrer unik værdiskabelse for hver enkelt Vindervirksomhed®.

  Vinderstrategierne udvikles og implementeres gennem et aktivt, engageret, professionelt og resultatorienteret bestyrelsesarbejde og strategisk sparring på topledelsesniveau.

  Læs mere om Vinderstrategi A/S her www.vinderstrategi.dk

   

 • BASIT

  På et stort og kompliceret IT-marked er Byggeriets IT-værktøjskasse din hjemmebane. Du skal ikke længere spilde din tid på at lede efter IT-værktøjer til din virksomhed. Find dem i stedet nemt i Byggeriets IT-værktøjskasse.


  Byggeriets professionelle og uvildige IT-rådgiver
  150 IT-leverandører har udviklet mere end 200 IT-værktøjer henvendt til bygge- og anlægsbranchen. BASIT sikrer, at du finder de rigtige IT-værktøjer, som matcher din virksomhed og til den skarpeste pris. 

  BASIT tilbyder to forskellige produkter når de rigtige IT-værktøjer skal findes. Der gives 20 procent rabat til Dansk Byggeris medlemmer på begge produkter.

  Adgang til Byggeriets IT-værktøjskasse

  Med Byggeriets IT-værktøjskasse finder du nemt selv de rigtige IT-værktøjer til den rigtige pris. IT-værktøjerne udvælges med udgangspunkt i din virksomheds behov og krav, så du er sikker på at tjene flere penge med de valgte IT-værktøjer.

   

  Anbefales til virksomheder med under 15 ansatte.

  Læs mere her: https://www.basit.dk/it-valg

   

  IT-rådgivning med egen konsulent

  IT-rådgivning fra start til slut med egen konsulent. BASIT er med hele vejen fra behov og krav skal udredes, over beslutningen om hvilket IT-værktøj skal bruges. BASIT er din livline i dialogen med IT-leverandørerne, og sikrer at du får de rigtige priser

  Anbefales til virksomheder med over 15 ansatte.

  Læs mere her: https://www.basit.dk/services/

   

   

  Kontakt

  Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til BASIT på 29 86 83 55 eller skrive en mail til info@basit.dk

   

 • ATA Carnet (told-rabat)

  Tager du værktøj med til for eksempel Norge, Schweiz og Island, krydser du EU's toldgrænser. Spar tid og penge ved at få udstedt et ATA Carnet, der er et såkaldt varepas. Husker du oplyse, at du er medlem i Dansk Byggeri, får du 50 % rabat hos Dansk Industri.

  Når du skal krydse en toldgrænse, skal du stoppe og deklarere de varer, du har med. Typisk indebærer det noget papirarbejde samt eventuelt moms og/eller told. 

   

  Nogle gange er ATA carnet nemmest og billigst
  Afhængigt, hvilke varer der er tale om, og om du skal have dem tilbage over grænsen, vil det være forskellige procedurer. Kontakt din speditør for at høre, hvad der bedst kan betale sig ud fra din konkrete situation. 

  Men nogle gange er det smartest at bruge et ATA Carnet. Det er et varepas, der gælder i et år og kan bruges til flere rejser med det udstyr, som carnetet dækker. 

  God pris for medlemmer i Dansk Byggeri

  Eksempelvis, hvis du rejser til Norge og medbringer værktøj for kr. 30.000, skal du ved import betale kr. 7.500 i importmoms. Men du kan i stedet vælge at få udstedt et ATA Carnet inden afrejsen. Det koster kr. 2.380, minus de 50 %, som ydes gennem rabataftalen med Dansk Industri. Din pris bliver derfor kr. 1.190 på et ATA carnet med en værdi på 30.000 – men husk at oplyse, at du er medlem i Dansk Byggeri. 


  Mange rejser på samme carnet
  Hvis du skal til Norge direkte fra Danmark, men skal hjem via Sverige, er det ikke noget problem. Du skal blot huske at få stemplet dit carnet ved hver af de grænser, du krydser.

  Dertil kommer, at ATA Carnetet er gyldigt i et år, hvor du kan rejse til andre lande uden for EU med det udstyr, ATA Carnetet er udstedt til. For eksempel til Island, Færøerne og Schweiz.

  Du kan ansøge om et ATA Carnet på Dansk Industris hjemmeside eller hos ét af certifikatkontorerne i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, København, Odense og Vejen.


  Læs mere om ATA-carnet og ansøg online
  Se kontaktinformation og priser på ATA Carneter på Dansk Industris hjemmeside
  (husk at oplyse medlemskab i Dansk Byggeri for at få rabat)

Loading...
Scroll til top af siden