Arbejde på byggepladser og i private hjem

Arbejde på byggepladser og i private hjem

Arbejde på byggepladser

 • Hvordan forebygger man smitte af coronavirus på byggepladserne?  Download plakaten her

  Download plakaten her

  • Begræns adgangen til byggepladser til dem, som skal udføre arbejde på byggepladsen
  • Instruer medarbejdere i at blive hjemme ved sygdomssymptomer
  • Instruer medarbejderne i, hvordan de skal arbejde og samtidig begrænse risikoen for at smitte og blive smittet.
  • Indskærp vigtigheden af at overholde retningslinjerne og gentag det om nødvendigt. Husk at sikre, at også udenlandske medarbejdere har forstået retningslinjerne. Før tilsyn med at retningslinjerne overholdes.
  • Hold 1 meters afstand til andre mennesker. Hold ligeledes afstand mellem de forskellige sjak.
  • Undlad håndtryk, knus og kram
  • Vask hænder hyppigt og grundigt og undlad at røre dig selv i ansigtet.
  • Host eller nys i armen
  • Inddel arbejdsområderne, og markér, hvilke virksomheder/fag og medarbejdere, som har adgang til arbejdsområderne og hvornår.
  • Arbejdet skal tilrettelægges i samarbejde med de ansatte. Hvis virksomheden har en arbejdsmiljøorganisation (AMO), skal denne så vidt muligt inddrages. 
  • Sørg for at transport af materialer m.m. foregår, så øvrige forholdsregler om at begrænse antal personer samt afstand kan overholdes. Fx kan én eller få personer fra sjakket frembringe materia­ler til arbejdsstedet.
  • Forskyd mødetid og pauser og afgang fra byggepladsen På den måde kan man minimere antallet af personer, der er sammen, og give mulighed for den nødvendige afstand.
  • Hvis det er muligt, så hold møder, fx byggemøder, sikkerhedsmøder og projektgennemgang via telefon eller som videomøder. Hvis der skal holdes fysiske møder, kan det enten ske udendørs eller i et tilstrækkeligt stort lokale, fx i den bygning man er i gang med. Hold møderne så korte som muligt. Sørg under alle omstændigheder for ordentlig afstand på minimum 1 meter, god håndhygiejne og ren­gøring både før og efter mødet. Undgå håndtryk.
  • Arbejdstilsynet henviser til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for brug af mundbind, der siger at raske borgere ikke skal benytte mundbind eller andre lignende værnemidler til at forebygge smitte.

Arbejde i private hjem

 • Sådan gør du i et privat hjem

  Ved arbejde i private hjem gælder de samme retningslinjer, som ved arbejde på større bygge- og anlægspladser. Der skal foretages en risikovurdering af det konkrete arbejde, der skal udføres.

  I risikovurderingen bør der tages stilling til følgende:

  • Om der kan laves en aftale med beboeren om, at de ikke er hjemme, når arbejdet udføres, fx ved kortvarigt arbejde.
  • Om der kan lægges en nøgle udendørs, så medarbejderen selv kan lukke sig ind og dermed undgå kontakt.
  • Hvis beboeren er hjemme, hvordan undgås så kontakt. Fx kan det aftales, hvilke rum man skal gå igennem og opholde sig i, for at kunne udføre arbejdsopgaven.
  • Hvordan eventuelle pauser kan afholdes uden risiko for smitte.
  • Nødvendigheden af desinficering og/eller rengøring af arbejdsstedet før og efter arbejdet.
  • Om der er behov for at holde møde med beboeren. Hvis det er muligt, så hold møde via telefon eller som videomøder. Hvis der skal holdes fysiske møder, kan det kan det enten ske udendørs eller i et tilstrækkeligt stort lokale. Hold møderne så korte som muligt. Sørg under alle omstændigheder for ordentlig afstand (min. 1 meter), god håndhygiejne og rengøring.
  • Hvis der er flere håndværkere som skal udføre arbejdsopgaver, kan det ske forskudt eller arbejdsstedet kan inddeles, så man undgår, at der går flere i samme rum.

  Derudover bør man aftale med kunden, hvilke forholdsregler der skal tages af begge parter for at undgå smitte fra coronavirus. Dette skal i så fald ske inden arbejdet påbegyndes og kan eventuelt følges af en skriftlig information.

  Hvis der i husstanden er påvist smitte med COVID-19 eller nogen i husstanden er i karantæne, bør arbejdet udskydes. I kritiske situationer, som fx et sprængt vandrør, manglende elektricitet eller lignende, kan man udføre arbejdet. Man bør dog ikke arbejde i samme rum som en smittet person. Herudover skal der, hvor der er risiko for smitte fra coronavirus, gøres rent med desinficerende rengøringsmidler på arbejdsstedet og anvendes handsker, ligesom man skal sikre god og hyppig håndhygiejne.

  Sørg for, at medarbejderen enten har adgang til vand og sæbe samt papirservietter og/eller har håndsprit i servicebilen.

  Prioriter udendørsopgaver og fremryk ordrer på udvendigt arbejde, hvis det er muligt

  Det skal bemærkes, at både Sundhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet har meldt ud, at raske borgere ikke skal benytte mundbind eller andre lignende værnemidler til at forebygge smitte.

  Følg til enhver tid Sundhedsstyrelsens råd om at mindske smitten, og vær ekstra opmærksom på at sende medarbejdere hjem, hvis de viser tegn på sygdom.

  Instruer medarbejderne i, hvordan de skal arbejde og samtidig begrænse risikoen for at smitte og blive smittet. Indskærp vigtigheden af at overholde retningslinjerne og gentag det om nødvendigt. Husk at sikre, at også udenlandske medarbejdere har forstået retningslinjerne. Før tilsyn med at retningslinjerne overholdes.

  Hold jer desuden orienteret om coronavirus/COVID-19, på Arbejdstilsynets hjemmeside og Sundhedsstyrelsens hjemmeside og på bfa-ba.dk/corona.

   

   

 • Besigtigelse af private hjem og afgivning af tilbud til private kunder

  Virksomheder må gerne besigtige private hjem og afgive tilbud hos private kunder.

  Når der afgives tilbud til private, som forudsætter møde med kunden og eventuelt besigtigelse af arbejdsstedet, skal der træffes en række forholdsregler, for at forebygge risiko for smitte med coronavirus/COVID-19.  

   

  Møder

  Møder med kunden om en opgave, herunder afgivelse af tilbud, bør så vidt muligt holdes pr. telefon, som videomøde eller på mail. Hold kun fysiske møder, hvis det er absolut nødvendigt. Overvej i så fald om mødet kan holdes udendørs.

  Sørg under alle omstændigheder for ordentlig afstand (min. 1 meter), god håndhygiejne og rengøring.

  Kunden kan henvises til sundhedsstyrelsens hjemmeside, så det sikres at kunden er bekendt med myndighedernes generelle råd om håndhygiejne, begrænsning af fysisk kontakt, rengøring og desinfektion, risikogrupper m.v.

   

  Besigtigelse

  Man skal blive hjemme hvis man er syg eller har symptomer, fx ondt i halsen, generel sygdomsfølelse, muskelsmerter eller tør hoste og feber.

  Når man laver aftalen om besigtigelse med kunden, kan man samtidig sikre sig, at der ikke er personer med sygdom eller symptomer i kundens husstand. Man kan desuden lave konkret aftale med kunden om, hvordan besigtigelsen skal foregå.

   

  Hold afstand

  Sørg for at der, så vidt muligt, ikke er andre til stede, når besigtigelsen skal foregå – så antallet af personer på samme sted begrænses. Sørg under alle omstændigheder for at holde en afstand på min. 1 meter, til andre personer. Dette gælder både indendørs og udendørs.

   

  Personlig hygiejne

  Hvis adgang til håndvask med sæbe kan aftales med kunden, så sørg for at vaske hænder både før og efter besigtigelsen. Alternativt skal der anvendes håndsprit.

  Man bør ofte vaske hænder eller bruge håndsprit.

   

  Efter tilbud og besigtigelse

  Når tilbuddet accepteres af kunden og arbejdet skal udføres, skal dette også foregå på en måde, så risiko for smitte med coronavirus forebygges.

  Se afsnittet ”Arbejde i private hjem”, i denne Spørgsmål og svar.

  Hvis der i husstanden er påvist smitte med COVID-19 eller nogen i husstanden er i karantæne, bør besigtigelsen/arbejdet udskydes. I kritiske situationer, som fx et sprængt vandrør, manglende elektricitet eller lignende, kan man besigtige/udføre arbejdet. Man bør dog ikke være/arbejde i samme rum som en smittet person. Herudover skal der, hvor der er risiko for smitte fra coronavirus, gøres rent med desinficerende rengøringsmidler på arbejdsstedet og anvendes handsker, ligesom man skal sikre god og hyppig håndhygiejne.

 • Hvordan forebygger man smitte af coronavirus i private hjem?

  Download plakaten og print den i A3 eller A4

   

  Bliv hjemme ved sygdomssymptomer

  • Bliv hjemme hvis man er syg eller har symptomer på coronasmitte. De typiske symptomer ved begyndende og mild sygdom ligner almindelige symptomer på influenza og anden øvre luftvejsinfektion med ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, eventuel tør hoste og feber.
  • Tilhører man en særlig risikogruppe med kroniske sygdomme i moderat eller svær grad, så tal med egen læge om man skal blive hjemme

   

  Prioriter udendørsopgaver

  Prioriter udendørsopgaver, hvis det er muligt.

   

  Hold afstand

  Sørg for, at der kan arbejdes med en afstand til hinanden på min. 1 meter. Dette gælder både indendørs og udendørs. Hold ligeledes afstand mellem de forskellige sjak.

   

  Iværksæt gerne følgende tiltag

  • Lav en oversigt over, hvem der arbejder i huset og hvornår.
  • Inddel arbejdsområderne og markér, hvilke virksomheder/fag og medarbejdere, som har adgang til arbejdsområderne og hvornår
  • Sørg for, at transport af materialer m.m. foregår, så øvrige forholdsregler om at begrænse antal personer samt afstand kan overholdes. Fx kan én eller få personer fra sjakket frembringe materialer til arbejdsstedet.
  • Forskyd mødetid, pauser og afgang fra hjemmet.

   

  På den måde kan I minimere antallet af personer, der er sammen og give mulighed for den fornødne afstand.

  Sørg for gode adgangsveje- og forhold, så man undgår at gå for tæt på hinanden. Adgangsveje kan eventuelt ensrettes.

  Skal I tale med bygherren i huset, så hold kun fysiske møder m.v., hvis det er absolut nødvendigt. Overvej om mødet m.v. kan holdes udendørs. Sørg under alle omstændigheder for ordentlig afstand (min. 1 meter), god håndhygiejne og rengøring.

   

  Gør rent og desinficer

  Den sædvanlige rengøring af spiserum, toiletter, omklædning, badefaciliteter, dørhåndtag, kontakter og andre typiske kontaktpunkter skal opprioriteres. Rengøring skal ske med desinficerende midler fx sæbe eller afspritningsmidler. Sæt eventuelt en seddel på døren med rengøringstidspunktet.

  Der bør ligeledes ske desinficerende aftørring hyppigt af maskiner, håndværktøj, it-udstyr m.m., når flere personer anvender de samme maskiner og værktøjer.

  Desinficerende rengøring kan ske ved brug af:

  • Almindelige rengøringsmidler
  • Andre desinfektionsmidler som fx afspritningsmidler (70-80 % sprit)

   

  Personlig hygiejne

  Der skal være adgang til håndvask med sæbe eller håndsprit på arbejdsstedet. Alle bør ofte vaske hænder eller bruge håndsprit.

  Host eller nys i ærmet.

  Omklædning bør foregå, så afstanden på min. 1 meter overholdes.

  Kontaktflader (overflader, håndtag m.m.) i omklædningsrum m.m. bør desinficeres umiddelbart efter brug.

  Brugte filtrerende engangs-åndedrætsværn skal kasseres på en måde, hvor andre ikke kan komme i berøring med dem. Det kan bl.a. gøres ved, at de bliver lagt i en plasticpose, som efterfølgende lukkes og smides ud.

  Værnemidler, der må genbruges, skal desinficeres, før de bruges af andre. Fx hjelm, briller, høreværn.

   

  Inddrag medarbejderne

  Arbejdet skal tilrettelægges i samarbejde med de ansatte. Hvis virksomheden har en arbejdsmiljøorganisation (AMO), skal denne så vidt muligt inddrages.

   

  Husstande hvor der er påvist smitte med COVID-19 eller personer i karantæne

  Hvis der i husstanden er påvist smitte med COVID-19 eller nogen i husstanden er i karantæne, bør arbejdet udskydes. I kritiske situationer, som fx et sprængt vandrør, manglende elektricitet eller lignende, kan man udføre arbejdet. Man bør dog ikke arbejde i samme rum som en smittet person. Herudover skal der, hvor der er risiko for smitte fra coronavirus, gøres rent med desinficerende rengøringsmidler på arbejdsstedet og anvendes handsker, ligesom man skal sikre god og hyppig håndhygiejne.

  Se mere på www.bfa-ba.dk/corona

   

Arbejdets udførelse

 • Kan en medarbejder afslå at udføre en arbejdsopgave under henvisning til coronavirus?

  Medarbejderen vil i kvalificerede tilfælde kunne påberåbe sig princippet om at standse arbejdet på grund af liv, ære og velfærd. Dette vil også gælde med hensyn til risici hidført fra kolleger. Virksomheden bør i sådanne tilfælde søge at afklare forholdene, evt. ved at søge bistand fra myndigheder eller læger, hvis omstændighederne er tilstrækkelig kvalificerede.

 • Hvordan skal en virksomhed forholde sig, hvis en medarbejder har ”givet sig selv karantæne” og ikke møder på arbejde?

  Dette må anses som en almindelig udeblivelsessituation, der kan medføre bortvisning. Virksomheden bør dog sikre sig, at medarbejderens handlemåde ikke bygger på misforstående bemærkninger fra sundhedspersoner.

  Der gælder særlige regler for afskedigelse af en række medarbejdergrupper, blandt andet tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, og virksomhederne anbefales at rådføre sig med Dansk Byggeri inden man skrider til afskedigelse.

 • Hvordan skal en virksomhed forholde sig, hvis en medarbejder ikke vil møde på arbejde eller være i rum med kollegaer, som vedkommende anser for at kunne være syge eller bære smitte?

  Medarbejderen vil i kvalificerede tilfælde kunne påberåbe sig princippet om at standse arbejdet på grund af liv, ære og velfærd. Dette vil også gælde med hensyn til risici hidført fra kolleger. Virksomheden bør i sådanne tilfælde søge at afklare forholdene, evt. ved at søge bistand fra myndigheder eller læger, hvis omstændighederne er tilstrækkelig kvalificerede.

  Hvis en medarbejder som led i sit arbejde fx skal servicere syge eller personer i isolation, skal virksomheder i kraft af arbejdsmiljøansvaret træffe de nødvendige forholdsregler for at sikre medarbejderen.

Arbejdsfordeling

 • Hvilke regler gælder for etablering af arbejdsfordeling?

  Når der er økonomisk nedgang kan en virksomhed under særlige forudsætninger etablere arbejdsfordeling. En arbejdsfordeling vil sige, at man nedsætter arbejdstiden for den enkelte medarbejder, så flest mulige medarbejdere holdes i beskæftigelse og man dermed undgår afskedigelser.

  For medarbejderen betyder det, at man går ned i lønnede timer. Medarbejderen vil herefter få udbetalt dagpenge op til medarbejderens almindelige ugentlige arbejdstid indtil de 37 timer.

  Vær opmærksom på, at hvis der etableres arbejdsfordeling, vil det ikke blive muligt at indgå i lønkompensationsordningen.

  Der stilles følgende krav om arbejdsfordeling:

  • Arbejdsfordelingen skal være aftalt efter kollektiv overenskomst eller ved en kollektiv aftale om midlertidig nedsættelse af arbejdstiden.
  • Arbejdstiden nedsættes med mindst hele 2 dage pr. uge. Der kan også aftales fordelinger, hvor der veksles mellem 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed, 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed, eller 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed.
  • Arbejdsfordelingen omfatter enten en virksomhed som helhed, en virksomhedsafdeling eller en bestemt produktionsenhed i virksomheden.
  • Hvis en arbejdsfordeling eller det samlede antal uger med arbejdsfordeling inden for 12 måneder varer ud over 13 uger, skal den for tiden ud over 13 uger godkendes af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, senest 4 uger før den skal træde i kraft. Det samme gælder, hvis den skal forlænges.


  Tre overenskomster på Dansk Byggeris område har generelt adgang til arbejdsfordeling:

  • Bygningsoverenskomsten (§ 15)
  • Industri-, Træ- og Møbeloverenskomsten (§ 13)
  • Industrioverenskomsten (bilag 3).


  Helt ekstraordinært er der mellem Dansk Byggeri og Malerforbundet indgået en midlertidig aftale om arbejdsfordeling. Det vil sige, for medarbejdere på Maleroverenskomsten kan der etableres arbejdsfordeling efter ovenstående regler, dog kun frem til den 27. marts 2020.

  Det er en betingelse, at begge organisationer skal godkende arbejdsfordelingen, før den kan iværksættes. Dansk Byggeri vil ikke stå i vejen for en plan om arbejdsfordeling. Dansk Byggeri og 3F Industrigruppen har opnået enighed om, at fremme godkendelsesproceduren for arbejdsfordeling efter Industri-, Træ- op Møbeloverenskomsten. Med virkning fra den 12. marts 2020, blev det bestemt, at arbejdsfordelingen skal meddelelse til jobcenteret senest samtidig med, den træder i kraft.

Arbejdsmiljø og arbejdsulykker

 • Må en medarbejder udføre arbejde, der kræver en gennemført uddannelse eller aflagt prøve, men hvor den arbejdsmiljøfaglige uddannelse er blevet aflyst eller udskudt på grund af coronavirusen?

  Svaret er som udgangspunkt nej. Alle medarbejdere skal have gennemført den relevante arbejdsmiljøfaglige uddannelse eller aflagt prøve, inden det pågældende arbejde påbegyndes.

  I Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 - 29. november 2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelse, kan ses hvilke uddannelser, det drejer sig om.

  Men hvis I vurderer det som meget kritisk for virksomheden, at en medarbejder ikke kan udføre et konkret arbejde på grund at manglende gennemførelse af uddannelse eller aflægges af en afsluttende prøve, og I desuden har udtømt alle andre muligheder for at få arbejdet udført, kan I ansøge om dispensation i Arbejdstilsynet for reglerne om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

  Hvis I ønsker at vide mere om muligheder for dispensation fra reglerne om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, inden det pågældende arbejde påbegyndes, skal I kontakte Arbejdstilsynets call-center på 7012 1288 eller at@at.dk.

 • Smitterisiko ved arbejde med kloak og spildevand

  Flere medier har bragt historier om, at hollandske forskere, og for nyligt også danske forskere fra DTU, undersøger forekomsten af coronavirus i afføring, ved at analysere spildevand.

  Coronavirus fra smittede personer findes i afføring i spildevand, men det er vigtigt at være opmærksom på, at de gældende hygiejniske retningslinjer for medarbejdere, der håndterer spildevand, vurderes at være beskyttende for udsættelse for coronavirus.

  Grunden til at forekomsten af coronavirus i afføring er interessant er, at det kan bruges til at sige noget om ændringer i smittetrykket – altså om antallet af smittede personer stiger eller falder. På den måde kan overvågning af spildevandet bruges til at varsle om en ny sygdomsbølge.

  Sundhedsstyrelsen oplyser, at coronavirus overføres ved person-til-person smitte. Smitte sker hovedsageligt ved direkte dråbespredning fra nys eller host eller ved indirekte kontakt (sekret fra hænder). Coronavirus smitter kun gennem slimhinder, typisk i næse og mund.

  Risiko for smitte med coronavirus fra spildevand vurderes af myndighederne at være meget lav. Myndighederne vurderer også, at de retningslinjer som medarbejdere der håndterer spildevand i forvejen skal følge, er tilstrækkelig beskyttelse mod risikoen for smitte.

  Se også vores spørgsmål/svar om ”Forholdsregler ved arbejde med kloak og spildevand”.

 • Forholdsregler ved arbejde med kloak og spildevand

  De foranstaltninger der i forvejen foreskrives ved arbejde med spildevand, skal følges.

  Ved arbejde med kloak og spildevand skal man overholde de regler der er angivet i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om kloakarbejde m.v.

  Kontakt med spildevand kan undgås ved at bruge engangsdragter, handsker eller særligt arbejdstøj. Der skal anvendes foreskrevne personlige værnemidler. Det er desuden vigtigt med god personlig hygiejne.

  Branchefællesskabet for Transport, Service – Turisme og Jord til Bord, har udarbejdet en vejledning om Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand hvor I kan læse mere om smittefare og nødvendige foranstaltninger.

 • Skal vi bære mundbind for at beskytte os mod coronavirus?

  Arbejdstilsynet henviser til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for brug af mundbind, der siger at raske borgere ikke skal benytte mundbind eller andre lignende værnemidler til at forebygge smitte.

  Hvis du er udsat for smitte og dermed skal bruge mundbind, så gør som følger:

  • vask dine hænder nøje, før du tager mundbind på
  • mundbindet skal dække for din næse/mund og hage
  • vær sikker på, at mundbindet er tætsiddende
  • du må ikke røre forsiden af dit mundbind (i så fald skal du bruge et ny mundbind)
  • du skal tage et nyt mundbind på, så snart det bliver fugtigt
  • du skal destruere det anvendte engangsmundbind straks efter brug i en lukket affaldsspand


  Hold jer desuden orienteret om coronavirus/COVID-19, på Arbejdstilsynets hjemmeside og Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 • Hvilke medarbejdere er i risikogruppen

  Sundhedsstyrelsen anbefaler, at mennesker, der tilhører en særlig risikogruppe i forhold til coronavirus, holder sig hjemme, så vidt det er muligt. Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden, at mennesker, der tilhører en særlig risikogruppe i forhold til coronavirus, undgår steder med mange mennesker, sørger for ekstra god håndhygiejne, undgår at røre næse mund og øjne, hvis ikke hænderne er rene, holder afstand til andre, undgår fysisk kontakt.

  Der er derfor særlig grund til at overveje, om ansatte, der tilhører en særlig risikogruppe i forhold til coronavirus, kan udføre deres arbejde hjemme – eller som minimum være særligt opmærksom på at planlægge arbejdet, så smitterisici undgås.

  De, der i særlig risiko for at blive smittet og for at blive alvorlig syg med COVID-19, er:

  • Ældre (særligt ældre over 80 år).
  • Personer med kronisk sygdom, herunder hjertekarsygdom, kronisk lungesygdom, nedsat immunforsvar, diabetes type 1 og 2, kræft.
  • Børn med kronisk sygdom.
  • Gravide. Selvom det ikke er påvist, at gravide er særligt udsatte, eller at der er særlig fare for fosteret, betragter Sundhedsstyrelsen gravide som en risikogruppe. Det skyldes, at gravide generelt er mere modtagelige for infektioner.
 • Fører Arbejdstilsynet tilsyn?

  Arbejdstilsynet oplyser på deres hjemmeside, at de som led i den gradvise genåbning fører tilsyn på byggepladser og hos virksomheder, der er er omfattet af Arbejdstilsynets social-dumping indsats.

  Arbejdstilsynet målretter deres tilsynsindsats mod at forebygge ulykker og mindske risikoen for smittespredning.

  Det er virksomhedernes ansvar, at der er styr på arbejdsmiljøet, og der er taget de nødvendige foranstaltninger i relation til Covid-19.

  Arbejdstilsynet vejleder, men kan skride ind med påbud når det er nødvendigt.

  De tilsynsførende vil under besøget tage særlige hensyn til den situation, den pågældende arbejdsplads befinder sig i.

  Tilsynet vil i så vidt omfang som muligt blive gennemført udendørs, og Arbejdstilsynets tilsynsførende vil følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger om blandt andet ingen fysisk kontakt, god hygiejne og at holde afstand.

  Læs her branchevejledningen om, hvordan du kan forebygge smitte fra Covid-19:

  https://www.bfa-ba.dk/sikkerhedsarbejdet/corona

Byggematerialer

 • Hvad gør jeg ved levering af byggematerialer?

  Byggebranchen har en god mulighed for at holde gang i hjulene, som er vigtigt i en tid, hvor de fleste andre funktioner er lukket ned. Det skyldes, at mange aktiviteter foregår udendørs, hvor der er god mulighed for at efterleve myndighedernes anbefalinger om afstand og skærpet hygiejne.

  Dansk Byggeri og Danske Byggecentre har i den forbindelse udarbejdet en praktisk vejledning om levering af byggematerialer.

  Danske Byggecentre beder medlemsvirksomhederne om at tage omfattende interne foranstaltninger i virksomhederne for at forhindre, at virussen spreder sig inden for virksomheden. Disse foranstaltninger bør til enhver tid følge de forebyggende foranstaltninger fra nationale og lokale myndigheder. Se fx mere på sst.dk/coronavirus eller coronasmitte.dk.

  De anbefalede foranstaltninger er omfattende, men skal ses som en hjælp til at vi hurtigst muligt får normaliseret situationen.

  Tiltag ved levering af byggematerialer på byggepladsen

  Hygiejne tiltag
  Der bør sikres en god håndhygiejne for chaufførerne ved at kræve hyppig håndvask eller brug af håndsprit og brug af handsker tilpasset forskellige arbejdsoperationer. Udstyr til god håndhygiejne bør findes i køretøjerne. Gør hyppigere rent i de områder, hvor chauffører opholder sig eller arbejder. Vær særlig opmærksom på hygiejneforanstaltninger i bilen, i eventuelle frokoststuer og værksted.

  Arbejdszoner
  Ved tæt samarbejde med en anden operatør på byggepladsen som fx kranfører og chauffør bør man ikke komme for tæt på hinanden og holde en afstand på mindst 1 meter. Dette kan ændres som et resultat af myndighedernes anbefalinger. Kommunikation bør ske over telefon og gennem anden digital kommunikation.

  Handelsdokumenter
  Følgesedler og anden dokumentation som følger produkterne bør udveksles digitalt. Kvittering for modtagekontrol og kvittering på følgesedler kan efter aftale med entreprenøren gennemføres af chaufføren. Når der skal kvitteres for levering af materialer, skal der sikres en proces, hvor smitte ikke udgør en risiko. Chaufføren underskriver selv følgesedlerne på byggepladsen og overfører dem digitalt til byggecenteret og kunden. Hvis ikke andet er muligt, kan der tages et billede af en underskrevet følgeseddel med en mobiltelefon. Alternativt kan følgesedler og anden dokumentation påsættes leverancen i plastlomme, og ikke afleveres fra person til person. Entreprenøren bør i alle tilfælde have mulighed for at vende tilbage på den digitale overførsel, alternativt den monterede følgeseddel i plastlomme, hvis der er forhold, entreprenøren ikke er enig i.

  På byggepladsen
  Medarbejderen bør overholde de tiltag, der er truffet mod spredning af coronavirus på den enkelte byggeplads. Medarbejderen bør holde sig mindst 1 meter væk fra andre personer. Dette kan ændre sig som følge af myndighedernes anbefalinger. Arbejdere på byggepladsen bliver bedt om ikke at røre ved eller betjene noget udstyr på bilen. Nogle gange vil det være umuligt at efterleve, hvorfor der bør vaskes og rengøres efter afslutning. Alle bør bære handsker.

  Ovenstående vejledning er lavet i et samarbejde mellem Dansk Byggeri og Danske Byggecentre. Vi modtager gerne råd og erfaringer fra alle medlemmer og interessemedlemmer for løbende at kunne opdatere oplysningerne, så vi kan give de bedst mulige anbefalinger. Danske Byggecentre kan kontaktes via e-mail: bdb@bdb.dk

  Se også praktisk vejledning om levering af byggematerialer

Offentlige byggeprojekter

 • Hvordan forholder Bygningsstyrelsen sig til offentlige byggeprojekter?

  Bygningsstyrelsen har besluttet at igangværende projekter vil ikke blive sat i bero, og Bygningsstyrelsen forventer, at rådgivere og entreprenører m.v. fortsætter arbejdet på styrelsens projekter, medmindre der konkret aftales andet på det enkelte projekt.

  Hvis Bygningsstyrelsens rådgivere, entreprenører m.v. vurderer, at arbejdet ikke kan løses i henhold til tidsplanen og hvis man forventer forsinkelser grundet COVID-19, skal dette varsles på projektet. Bygningsstyrelsen understreger, at rådgivere, entreprenører m.v. ikke er berettiget til at forlade byggepladserne m.v. uden at dette er aftalt med Bygningsstyrelsen.

  Bygningsstyrelsen agerer i overensstemmelse med udmeldinger og pålæg fra myndighederne, og Bygningsstyrelsen er endnu ikke blevet pålagt/bedt om at stoppe igangværende byggerier. Hvis det skulle ændre sig, vil Bygningsstyrelsen naturligvis reagere på dette. Bygningsstyrelsen vil håndtere fakturabetalinger som hidtil og således betale for de leverede ydelser.

Velfærdsforanstaltninger

 • Hvordan skal du som virksomhed generelt sikre dig, at dine medarbejdere undgår smitte?

  For at undgå smitten af coronavirussen anbefaler sundhedsmyndighederne generelt følgende:

  • Begræns fysisk kontakt – hold gerne 1 meters afstand og undgå så vidt muligt at samle mere end 10 personer på samme sted, fx i skurvogne m.v.
  • Nys eller host i dit ærme
  • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
  • Vis hensyn og hold afstand til andre.

  Dansk Byggeri anbefaler, at virksomhederne instruerer medarbejderne i at følge anbefalingerne, og at der som følge heraf også indføres regler på byggepladserne, med henblik på at hæmmer smittespredningen.

  Dansk Byggeri anbefaler derfor:

  • Opdel arbejdsområder, så der skabes mest muligt afstand mellem medarbejderne
  • Benyt muligheden for at have forskudt ankomst, pauser, afgang fra byggepladserne, så der skabes mest mulig plads mellem medarbejderne
  • Opsæt håndsprit flere steder på byggepladsen – både ved ind/udgang men også andre steder af relevans på selve pladsen, og meddel medarbejderne at spritte af ofte, og altid når medarbejderen kommer og går,
  • Etablering af rullende frokostpauser, således at antallet af mennesker i skurene holdes nede på så få som muligt
  • Frokosten eventuelt spises uden for i det fri hvis vejret tillader, frem for i skurvognene
  • Alle kontakt flader ”bordplader, håndtag m.v. ofte sprittes af
  • Begræns samkørsel i mandskabsvogne
  • Afhold sikkerhedsmøder og andre møder udenfor – og med god afstand mellem deltagerne

   

  Se mere i branchevejledning om forebyggelse af corona-virus her

  Sundhedsmyndighederne har udgivet materiale, der kan opsættes på byggepladser, skurvogn m.v. som kan findes her:
  https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar/materialer.

  Yderligere er det vigtigt at understrege, at sundhedsmyndighederne har ændret strategi i forhold til bekæmpelsen af coronavirussen, hvilket betyder, at alle personer der oplever symptomer på coronavirussen (hoste, feber, løbende næse m.v.), opfattes som værende smittede med coronavirus, og derfor skal isolere sig selv.

  Virksomhederne anbefales at indskærpe dette overfor medarbejderne. Læs mere på https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hvis-du-bliver-syg

Arbejdsskade

 • Kan Covid-19 være en arbejdsskade?

  Smitte med Covid-19 kan efter en konkret vurdering anerkendes som en arbejdsskade – enten en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.

  Almindeligt forekommende virussygdomme som f.eks. almindelig influenza kan normalt ikke anerkendes som en arbejdsskade. Det skyldes, at der er en betydelig risiko for at blive smittet uden for arbejdssituationen, og at det derfor ikke kan sandsynliggøre, at smitten er en følge af arbejdets forhold. Dette vil også gælde ved de fleste tilfælde af smitte med Covid-19.

  For at arbejdsmarkedets erhvervssikring kan anerkende smitte med Covid-19 er en arbejdsskade, skal det derfor kunne sandsynliggøres, at personen har været udsat for en konkret smitte i forbindelse med arbejdets udførelse, eller at den smittede er udsat for en særlig risiko for smitte med Covid-19 i forbindelse med sit arbejde. Det gælder for eksempel sundhedspersonale.

  Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kræver for at kunne godkende arbejdsskaden også, at diagnosen Covid-19 er stillet. Det er ikke tilstrækkeligt, at der er mistanke om sygdommen. I alle tilfælde er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der efter en konkret vurdering bestemmer, om sygdommen vil kunne anerkendes som en arbejdsskade.

  Hvis du har en medarbejder, der har fået stillet en diagnose Covid-19, skal du som arbejdsgiver kun anmelde til dit forsikringsselskab,

  hvis:

  • Diagnosen Covid-19 (Corona) er stillet
  • Der er sandsynlighed for, at din medarbejder er blevet smittet i forbindelse med sit arbejde
  • Der er udsigt til ydelser efter loven, eller hvis tilskadekomne er sygemeldt mere end 5 uger


  Der skal ikke ske anmeldelse alene på grund af smitterisiko eller karantæne på virksomheden.

  Du kan læse mere om anmeldelse af ulykker og vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med Covid-19 her:

  https://aes.dk/da/Arbejdsskader/Information-til-arbejdsgivere/Hvad-og-hvordan-skal-du-anmelde-.aspx

  https://at.dk/regler/at-vejledninger/vurdering-arbejdsskadesager-covid-19/

Loading...
Scroll til top af siden