Vejbygningssektionen

Vejbygningssektionen er en sammenslutning af medlemsvirksomheder af Dansk Byggeri, som beskæftiger sig med jord-, vej-, jernbane-, kloak-, funderings-, spuns- og vandbygningsarbejder og/eller aktiviteter, som har tilknytning hertil eller kan sammenlignes hermed.

Vejbygningssektionen har to regionale grupper. Det er Gruppen Vest for Storebælt og Gruppen Øst for Storebælt.

Herudover har Vejbygningssektionen to faglige arbejdsgrupper, som begge er landsdækkende. Den ene er Gruppen for Fundering og Vandbygning. Den anden er Gruppen for Jernbaneentreprenører.

Formål
Vejbygningssektionen har til formål at:

 • Fremme det kollegiale sammenhold,
 • Varetage medlemmernes fælles erhvervsfaglige interesser overfor myndigheder, institutioner, bygherrer og offentligheden,
 • Ajourføre medlemmernes faglige og teoretiske kunnen ved at holde konferencer og ekskursioner i såvel indland som udland,
 • Sikre og understøtte uddannelse for alle medarbejdere for løbende at højne det faglige niveau.

Årets aktiviteter omfatter for hele sektionen en ekskursion i sommerhalvåret til en destination her i landet eller i udlandet samt generalforsamling og medlemskonference i november. 

Herudover holder de to regionale grupper og Gruppen for Fundering og Vandbygning mindst ét møde om året, som ofte indledes med et besøg på en byggeplads. Gruppen for Jernbaneentreprenører mødes 2 - 3 gange om året.

Sektionskontingent
Ved optagelse i sektionen betales et indmeldelsesgebyr på 500 kr. eksklusiv moms. Kontingentet pr. medlemsvirksomhed er 4.500 kr. eksklusiv moms om året. I 2016 er satserne de samme som i 2015.

Formand
Projektchef
Gunnar Thomsen
Per Aarsleff A/S Anlæg, Hvidovre

 

Læs mere

 • Aktiviteter

  Gruppemøder 2020

  Gruppen Vest for Storebælt

  Torsdag den 10. september 2020

  Gruppen Øst for Storebælt

  Onsdag den 2. september 2020

   

  Ekskursion

  Torsdag den 14. maj 2020

   

  Generalforsamling
  Fredag den 13. november 2020 på Hotel Koldingfjord

   

 • Bestyrelse

  Formand
  Projektchef
  Gunnar Thomsen
  Per Aarsleff A/S Anlæg
  Industriholmen 2
  2650 Hvidovre
  gth@aarsleff.com 
  Tlf. 36 79 33 33 
  Mobil: 20 26 33 50

  Næstformand
  Direktør
  Flemming Carlsen
  NCC Danmark A/S, Civil Engineering
  Tobaksvejen 2A
  2860 Søborg
  fca@ncc.dk
  Tlf. 39 10 39 10
  Mob. 41 70 43 15


  Adm. Direktør
  Thomas Mollerup
  Aarsleff Rail A/S
  Industriholmen 2
  2650 Hvidovre
  tmo@aarsleffrail.com
  Tlf. 36 34 46 40
  Mob. 29 49 74 50

  Projektchef
  Lars Eriksen
  Arkil Anlæg A/S
  Hvidemøllevej 7
  8900 Randers
  le@arkil.dk 
  Tlf. 87 11 00 70 
  Mob. 40 19 55 61

  Projektchef
  Frank Roland Nielsen
  Per Aarsleff A/S
  Industriholmen 2
  2650 Hvidovre
  frn@aarsleff.com
  Tlf. 36 79 33 33
  Mob. 20 26 35 00

  Sektionskonsulent 
  Henrik Friis
  Dansk Byggeri
  Nørre Voldgade 106
  1015 København K.
  hfr@danskbyggeri.dk  
  Tlf. 72 16 02 57
  Mobil 20 31 15 03

 • Vedtægter

Kontakt

Henrik Friis
Branchedirektør

Henrik Friis

72160257 hfr@danskbyggeri.dk
Læs mere
Loading...
Scroll til top af siden