Rørtekniksektionen

Rørtekniksektionen er stiftet den 25. oktober 2010 af medlemmer af Dansk Byggeris NO DIG-gruppe og TV-inspektionsgruppen, der begge indgår som medlemsgrupper under sektionen.

Rørtekniksektionen er en forening af medlemsvirksomheder i Dansk Byggeri, som:

 • renoverer eller udskifter eksisterende ledningsanlæg i jord,
 • etablerer nye ledningsanlæg ved brug af opgravningsfri metoder,
 • gennemfører og afrapporterer TV-inspektion af eksisterende, renoverede eller nye ledningsanlæg.

Rørtekniksektionen blev stiftet den 25. oktober 2010 af medlemmer af Dansk Byggeris NO DIG-gruppe og TV-inspektionsgruppen, der begge indgår som medlemsgrupper under sektionen.

 

Læs mere i Rørtekniksektionens brochure

 

Formål
Sektionen har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser og forhold i relation til deres respektive tilslutning til de 3 kundestyrede kontrolordninger

 • Kontrolordning for ledningsrenovering
 • Kontrolordning for styret boring og gennempresning
 • Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning, som de udførende firmaer har oprettet i samarbejde med kundegrupper, rådgivere og andre eksterne samarbejdspartnere.

 

Læs mere i brochuren om "Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri - for kvalitetens skyld" 

 

Indsatsområder
Sektionen skal arbejde for at videreudvikle og øge brugen af deres respektive systemer, metoder og serviceydelser og i samarbejde med kunder, rådgivere og andre brugere udbrede kendskabet til de 3 kontrolordninger.

Bestyrelse

 • Se bestyrelsen i Rørtekniksektionen her

  Formand
  Peder Bjerre Jakobsen
  Per Aarsleff A/S


  Næstformænd
  Thomas R. Nygaard
  Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S

  Henrik Tesgaard
  FKSSlamson A/S


  Øvrig bestyrelse
  Dennis Aamand
  Entreprenør Peter Meyer A/S

  Jan Heldardskard
  Entreprenørfirmaet Østergaard A/S

  Claus Vangsager
  Per Aarsleff A/S

NO DIG-gruppen

NO DIG-gruppen er en medlemsgruppe i Rørtekniksektionen.

I samarbejde med de relevante kundegrupper har NO DIG-gruppen oprettet to uvildige eksterne kvalitetskontroller på NO DIG-området.

I 1997 stiftedes Kontrolordning for ledningsrenovering og i 2001 Kontrolordning for styret boring og gennempresning.


Begge kontrolordninger ledes af kontroludvalg, der er udpeget af kundegrupperne. Ved behandlingen af visse spørgsmål udvides hvert kontroludvalg med 2 repræsentanter for de tilsluttede firmaer under de 2 kontrolordninger.

Som medlemmer optager NO DIG-gruppen virksomheder, som i væsentlig grad beskæftiger sig med renovering eller udskiftning af rør og ledninger uden eller med begrænset forudgående opgravning, eller virksomheder der råder over metoder til opgravningsfri etablering af ledningssystemer i jord.

NO DIG-gruppens bestyrelse består af de samme 4 repræsentanter, som NO DIG-gruppen har valgt til Rørtekniksektionens bestyrelse.

 

Se mere på hjemmesiden for de to kontrolordninger

 • Bestyrelse i NO DIG-gruppen

  Formand
  Peder Bjerre Jakobsen
  Per Aarsleff A/S
  Hasselager Alle 5
  8260 Viby J
  Tlf. 87 44 22 22
  Fax 87 44 22 49
  pbj@aarsleff.com 

  Valgt af tilsluttede firmaer under Kontrolordning for ledningsrenovering.

  Næstformand
  Thomas R. Nygaard
  Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S
  Pårupvej 183 - 185
  3250 Gilleleje
  Tlf. 43 39 76
  trn@nordkysten.dk

  Valgt af tilsluttede firmaer under Kontrolordning for styret boring og gennempresning.

  Øvrig bestyrelse: 
  Dennis Aamand 
  Entreprenør Peter Meyer A/S
  Foldagervej 7
  4623 Lille Skensved
  Tlf. 56 56 20 38
  dea@meyer-as.dk

  Valgt af tilsluttede firmaer under Kontrolordning for ledningsrenovering.

  Jan Heldardskard
  Entreprenørfirmaet Østergaard A/S
  Sverigesvej 4
  7100 Vejle
  Tlf. 75 82 34 55
  jh@oestergaardas.dk

  Valgt af tilsluttede firmaer under Kontrolordning for styret boring og gennempresning.

 • Kontrolordningerne

  Kontrolordning for styret boring og gennempresning har holdt sit årsmøde 2019 den 14. marts 2019 på Haraldskær Sinatur Hotel & Konference v/Vejle.

  I forbindelse med årsmødet er formanden for kontroludvalget Kjeld Emil Olsen, TDC A/S, Tranbjerg J., der har repræsenteret Dansk Ledningsejerforum, og Gunner Nielsen, Banedanmark, Fredericia begge udtrådt af kontroludvalget. De er her blevet afløst af Michael Ingemann Poulsen, TDC A/S, København som ny repræsentant for Dansk Ledningsejerforum samt Morten Roos, Banedanmark, København. 

  Ole Glavind, COWI A/S Vejle, der er rådgiverrepræsentant, er blevet genudpeget af F.R.I. for en ny 2 års periode. 

  De øvrige medlemmer af det kundeudpegede kontroludvalg er Jeff Jakobsen, Dansk Gas Distribution A/S, der også repræsenterer Dansk Ledningsejerforum, Kristian L. Hansen, Aarhus Vand A/S, der repræsenterer DANVA, samt Johnny Andersen Elley, Frederikshavn Kommune, Park & Vej, der repræsenterer Kommunalteknisk Chefforening. 

  Til det udvidede kontroludvalg er Kim Petersen, NCC Danmark A/S, der var indtrådt i kontroludvalget som suppleant, nu blevet valgt som den ene firmarepræsentant. Den anden firmarepræsentant i dette udvalg er Otto Lindskov, Strib-Middelfart Entreprenørforretning A/S. Som ny suppleant for firmarepræsentanterne i dette udvalg i stedet for Kim Petersen blev Poul Erik Christensen, Entreprenørfirmaet Østergaard A/S valgt. 

  Kontroludvalget har valgt Ole Glavind til ny formand for kontroludvalget og for denne kontrolordning.


  Kontrolordning for ledningsrenovering har holdt sit årsmøde 2019 fredag den 15. marts 2019 ligeledes på Haraldskær Sinatur Hotel & Konference v/Vejle. 

  I forbindelse med dette årsmøde blev Per Hallager, VandCenter Syd A/S, Odense, der repræsenteret DANVA, genudpeget for en ny 3 års periode.

  De øvrige medlemmer af kontroludvalget er Bjarke Rasmussen, Moe Rådgivende Ingeniører A/S, Næstved, der repræsenterer rådgivergruppen, og Kenn Henrik Lange, Ikast-Brande Spildevand A/S, der også repræsenterer DANVA. 

  Til det udvidede kontroludvalg blev Peter Lystbæk, Per Aarsleff A/S genvalgt for en ny periode som firmarepræsentant. Den anden firmarepræsentant i dette udvalg er Dennis Aamand, Insituform A/S. Til posten som suppleant for firmarepræsentanterne blev Kim Petersen, NCC Danmark A/S genvalgt.

   

  På årsmødet blev der gennemført ændringer i vedtægterne. Medlemmer af kontroludvalgene kan nu henholdsvis genudpeges og genvælges 3 gange, der er åbnet op for at det kundeudpegede kontroludvalg kan udvides med en 4. repræsentant for endnu ikke valgt kundeudpegende instans, der er indført særlige regler for firmarepræsentanters firmarelationer, og endelig er indskudsbetalingen blevet erstattet af en forskudsbetaling for nye firmaer i kontrolordningen.

  Kenn Henrik Lange fortsætter som formand for kontroludvalget.

 • Medlemmer, aktiviteter og kontaktpersoner i NO DIG-gruppen

  NO DIG-gruppen og TV-inspektionsgruppen har holdt ekstraordinære årsmøder den 25. oktober 2010 på Hotel Nyborg Strand, hvor de fik tilpasset deres respektive vedtægter, så de begge fra 1. januar 2011 kunne indgå som medlemsgrupper under en fælles Rørtekniksektion, som Dansk Byggeris repræsentantskab godkendte oprettelsen af på repræsentantskabsmødet 6. maj 2010, og som blev oprettet på en stiftende generalforsamling ligeledes 25. oktober 2010.

  NO DIG-gruppen har opdelt sin egen medlemskreds i to undergrupper, der svarer til de to kontrolordningers dækningsområde. De to undergrupper holder separate møder til drøftelse af forhold af fælles interesse.

  En gang om året indkaldes alle medlemmer af NO DIG-gruppen til et fælles årsmøde, hvor der gøres status, fastsættes kontingent, vælges bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen i Rørtekniksektionen samt opstilles kandidater til valg til de udvidede kontroludvalg på efterfølgende årsmøder i de to kontrolordninger.

  NO DIG-gruppen har holdt sit ordinære årsmøde 2019 torsdag den 14. marts 2019, og de to kontrolordninger på NO DIG-området har ligeledes holdt deres ordinære årsmøder 2019 henholdsvis torsdag den 14. marts og fredag den 15. marts 2019, alle på Haraldskær Sinatur Hotel & Konference Center v/Vejle.

   

  Danpipe A/S *
  Bent Rasmussen
  Birkemosevej 32
  8381 Hasselager
  Direkte tlf. 32 88 46 11
  bsr@danpipe.dk

  Entreprenør Peter Meyer A/S *
  Dennis Aamand
  Foldagervej 1
  4623 Lille Skensved
  Tlf. 56 56 20 38
  Fax 56 56 21 38
  dea@meyer-as.dk

  Inpipe Sweden A/S*
  Patrik Marthin
  Ekorrvägen 12
  SE-91232 Vilhelmina
  Tlf. 46 (=) 940 395 42
  Fax
  patrik.marthin@inpipe.se 

  Entreprenør Jacob Post ApS **
  Jacob Post
  Nellikevej 40 
  4060 Kirke Såby
  Tlf. 26 17 98 85
  Jacobpost@Jacobpost.dk

  JAC No-dig A/S*
  Jesper Christensen
  Hovedgaden 15, Nørre Jernløse
  4420 Regstrup
  Tlf. 21 84 96 96
  jc@jacas.dk

  N.C. Johansen & Søn ApS*
  Tommy Neider
  Højager 22
  5270 Odense NV
  Tlf. 66 12 06 07
  tommy@ncjohansen.dk

  Søren Knudsen Entreprenørforretning A/S **
  Anton Hornshøj
  Virkelyst 70
  7400 Herning
  Tlf. 97 11 77 00
  Fax 97 11 77 10
  ah@skent.dk

  Munck Forsyningsledninger A/S * **
  Per Helming Johansson
  Billedskærervej 7
  5230 Odense M
  Tlf. 70 13 20 20
  Direkte tlf. 30 30 31 68
  phj@munck-forsyning.dk

  NCC Construction Danmark A/S * **
  Kim Petersen
  Tobaksvejen 2 A
  2860 Søborg
  Tlf. 39 10 39 10
  Fax 39 10 39 20
  kip@ncc.dk

  Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S **
  Thomas R. Nygaard
  Pårupvej 183-185
  3250 Gilleleje
  Tlf. 48 30 00 65
  Fax 48 30 01 22
  trn@nordkysten.dk

  Svatek A/S *
  Catherine Boothsvej 3
  2650 Hvidovre
  Tlf. 35 13 12 40
  Fax
  info@svatek.dk

  Vitek Danmark A/S*
  Lars Møller
  Tjærebyvej 30
  4000 Roskilde
  Tlf. 70 22 70 20
  lm@vitekdanmark.dk

  VP Villy Poulsen A/S*
  Brian Poulsen
  Holstebrovej 9
  6900 Skjern
  Tlf. 97 35 22 99
  bp@villypoulsen.dk

  Wicotec-Kirkebjerg A/S *
  Bøje Nielsen
  Roskildevej 338
  2630 Tåstrup
  Tlf. 43 32 42 29
  Fax 43 32 42 52
  bn@wk-as.dk

  Zacho-Lind A/S **
  Poul Lauritzen
  Baldersbækvej 10-12
  2635 Ishøj
  Tlf. 43 55 07 90
  Fax 43 55 07 80
  pl@zacho-lind.dk

  Entreprenørfirmaet Østergaard A/S **
  Jan Heldardskard
  Sverigesvej 4
  7100 Vejle
  Tlf. 75 82 34 55
  Fax 75 83 81 14
  jh@oestergaardas.dk

  Aagaard Jensen A/S*
  Tommy Bro
  Ibæk Strandvej 3
  7100 Vejle
  Tlf. 77 72 03 11
  tb@aagaardjensen.as

  Per Aarsleff A/S *
  Industriholmen 2
  2650 Hvidovre
  Tlf. 36 79 33 33
  Fax 36 79 34 49

  Per Aarsleff A/S *
  Peder Bjerre Jakobsen
  Hasselager Alle 5
  8260 Viby J
  Tlf. 87 44 22 22
  Fax 87 44 22 49
  pbj@aarsleff.com 

  * Tilknyttet gruppen med ledningsrenovering
  ** Tilknyttet gruppen med styrbare boringer

TV-inspektionsgruppen

TV-inspektionsgruppen er en medlemsgruppe under Rørtekniksektionen.

I samarbejde med de relevante kundegrupper har TV-inspektionsgruppen oprettet en uvildig ekstern kvalitetskontrol på TV-inspektionsområdet.

Denne blev i 1986 stiftet af TV-inspektionsgruppen som ”Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning” - (DTVK), der i dag er en landsdækkende frivillig kontrolordning. 

DTVK’s formål er at sikre, at de tilsluttede TV-inspektionsfirmaer udfører TV-inspektion på et højt kvalitetsniveau, at firmaerne 
udnytter den sidste nye teknologiske udvikling og at der kan ydes en service i udveksling af filer til Dandas databasen.

DTVK ledes af et kontroludvalg, der består af syv medlemmer, hvoraf de fem medlemmer udpeges blandt TV-inspektionsbranchens kunder og rådgivere, mens de to sidste medlemmer er repræsentanter for de tilsluttede firmaer.

DTVK’s medlemsfirmaer er firmaer der beskæftiger sig med TV-inspektionsarbejde. Medlemsfirmaers udførelse af TV-inspektionsarbejder sker på baggrund af nøje fastlagt krav som er fastsat af DTVK. Herunder krav til firmaernes organisation, uddannelse, udstyr og egenkontrol.


Få mere information, medlemsliste mm. på DTVK’s hjemmeside

 • Bestyrelse i TV-inspektionsgruppen

  Formand
  Claus Vangsager
  Per Aarsleff A/S
  Handelsvej 20
  5260 Odense S
  Tlf.: 87 44 24 61 
  cva@aarsleff.com 


  Øvrig bestyrelse
  Morten Helleskov
  KAJ's TV-inspektion A/S
  Str. Jernløsevej 8
  4420 Regstrup
  Tlf.: 59 18 33 88
  morten@kajs-tv.dk

  Martin Houborg
  JK Kloakservice A/S
  Vandværksvej 14
  4440 Mørkøv
  Tlf.: 59 27 47 02
  mh@jkkloak.dk 

  Henrik Tesgaard
  FKSSlamson A/S
  Teknikvej 36
  5260 Odense S
  Tlf.: 25265866
  ht@fksslamson.dk

Kontakt

PerBjerregaard Jepsen
Konsulent

Per Bjerregaard Jepsen

72160250 pbj@danskbyggeri.dk
Læs mere
Trine de FineSkibsted
Konsulent

Trine de Fine Skibsted

72160194 tdfs@danskbyggeri.dk
Læs mere
Loading...
Scroll til top af siden