Kloaksektionen

Kloaksektionen er en sammenslutning af medlemmer i Dansk Byggeri, hvis virksomhed omfatter kloakarbejde og aktiviteter i tilknytning hermed.

Formål

Sektionen varetager medlemmernes interesser inden for de til enhver tid, af Dansk Byggeri, fastsatte rammer herfor, herunder:

  • at samle virksomheder der beskæftiger sig med kloak- og afløbsarbejde
  • aktiviteter i tilknytning hermed at varetage medlemmernes interesser inden for uddannelse, efteruddannelse og faglig/teknisk udvikling inden for kloak- og afløbsområdet
  • at varetage branchens erhvervspolitiske interesser - herunder at udpege repræsentanter til råd, nævn og udvalg inden for kloak- og afløbsområdet
  • at fremme det kollegiale sammenhold
  • at værne om medlemmernes økonomiske, faglige organisationsmæssige interesser inden for kloak- og afløbsområdet.

 

Sektionskontingent

Kloaksektionens kontingent består af et grundkontingent på 900,00 kr. pr. år. Herudover opkræves et lønsumskontingent på 0,03 % af medlemsvirksomhedens lønsumsandel for den del af virksomheden, der beskæftiger sig med kloak- og afløbsarbejde.

 

Særlige optagelseskrav
Bestyrelsen afgør om en virksomhed, der ansøger om medlemskab, opfylder de fastsatte betingelser herfor. Til brug for vurderingen heraf, kan bestyrelsen anmode om oplysninger om virksomhedens faglige aktiviteter. Herunder dokumentation for, at virksomheden er autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen inden for kloak- og afløbsområdet.

 

Formand
Benny Gutfeld
Per Aarsleff A/S
bgu@aarsleff.com

Kontakt

MikaelMortensen
Chefkonsulent

Mikael Mortensen

72160192 mmo@danskbyggeri.dk
Læs mere
Loading...
Scroll til top af siden