Kabel- og Ledningssektionen

Kabel- og Ledningssektionen er en sammenslutning af medlemmer i Dansk Byggeri, hvis virksomhed omfatter kabelarbejde eller andet arbejde med nedlægning og vedligeholdelse af forsyningsledninger

Formål

Kabel- og Ledningssektionens væsentligste opgaver er:

  • at varetage medlemmernes specielle interesser på forsyningsområdet
  • at medvirke ved løsning af spørgsmål af fælles interesse for medlemmerne, herunder bl.a. priskurantforhandlinger, voldgiftssager m.m.
  • at prøve at yde indflydelse på branchemæssige tiltag
  • at medvirke til at tilgodese medlemmer med særlige interessefelter ved eventuel oprettelse af interessegrupper
  • at fremme det kollegiale sammenhold.

 

Sektionskontingent
Kabel- og Ledningssektionens kontingentet er fastsat til 7.000 kr. Optagelsesgebyret er fastsat til 7.000 kr.

 

Formand
Produktionsdirektør Kim Thomsen
NCC Construction Danmark A/S
kit@ncc.dk

Kontakt

MikaelMortensen
Chefkonsulent

Mikael Mortensen

72160192 mmo@danskbyggeri.dk
Læs mere
Loading...
Scroll til top af siden