Energi

Energirenovering af bygninger bør være et vigtigt emne på den politiske dagsorden. Potentialerne for energibespareler i bygningerne er nemlig store, og bygninger bør ses som en integreret del af energisystemet.

Læs Byggeriets Energianalyse

I Byggeriets Energianalyse får du adgang til data om energi og bygninger. Heri kan du se de tendenser, der gør sig gældende i forhold til energibesparelser og vedvarende energi tilknyttet bygninger. Dertil finder du Dansk Byggeris energi- og klimapolitiske anbefalinger.

Danmark som lavemissionssamfund i 2050

Politisk er det besluttet, at Danmark skal være et lavemissionssamfund i 2050. Det mål nås ikke uden et større fokus på de danske bygninger, som står for ca. 40 % af energiforbruget. Desto mindre et forbrug af energi i vores bygninger, desto lettere og billigere bliver det at omstille energisystemet til at være baseret på 100 % vedvarende energi i 2050.

 

Bygge- og anlægsbranchen har løsningerne

Bygge- og anlægsbranchen er klar til at bidrage med energieffektive løsninger så potentialerne for energibesparelser i bygningerne i langt højere grad indfries. Branchen bidrager også ved udviklingen af energieffektive produkter. Du kan læse Dansk Byggeris Energy Efficient Building Solutions publikation her.

 

Viden og information

Håndværkere, rådgivere mv. kan læse mere om løsninger til energirenovering her: www.byggeriogenergi.dk

Forbrugere og erhverv kan finde gode råd om el, varme og energirigtige løsninger her: www.sparenergi.dk

Kontakt

Nura Deveci
Chefkonsulent

Nura Deveci

72160185 nnd@danskbyggeri.dk
Læs mere
Loading...
Scroll til top af siden