Bæredygtighed

FN's medlemslande har forpligtet sig til at følge 17 verdensmål, som skal sikre en mere bæredygtig udvikling i fremtiden. Alle skal bidrage, også bygge- og anlægsbranchen. Dansk Byggeri arbejder aktivt for at fremme bæredygtighed og vejleder sine medlemmer om mulighederne for at arbejde bæredygtigt.

Energianalyser

Energirenovering af bygninger bør være et vigtigt emne på den politiske dagsorden. Potentialerne for energibespareler i bygningerne er nemlig store, og bygninger bør ses som en integreret del af energisystemet.

Klimapartnerskab for Byggeri og Anlæg

Regeringen nedsatte i november 2019 13 klimapartnerskaber, heraf et for Bygge- og anlægsbranchen, som skal komme med forslag til at reducere CO2-udledningen. Det kan sætte nye dagsordener for byggeri, anlæg og renovering. Læs mere om arbejdet i fem temagrupper, og hvem der er ansvarlige.
Loading...
Scroll til top af siden